Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

  • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
  • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
  • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika (vzorový přijímací test Informatika pro Administraci IS/ICT)
  • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. 9. 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku)
  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 7. září 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
  • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Bakalářské studijní programyFaculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Bachelor
Programme:
B0413A050029 B-EAMA Economics and Management
Form of study:
full-time
Study duration:
3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

The aim of the Bachelor's study of Economics and Management, specialisation Management and Marketing is to provide graduates with a strong foundation with the knowledge and skills required for the further Master study programme and to possess the requisite knowledge that equips students with the right skills for employment in the labour market. Graduates are also introduced with skills for both individual and teamwork in an organisation's economics and management. Thanks to the acquired theoretical knowledge and professional skills, graduates can apply principles of critical thinking in order to assess economic data and make competent decisions in organisations and economic management processes in both private and public sectors.

Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

Graduates will be able to identify, classify, analyse and interpret economic data, usually using the mathematical-statistical methods, information technology and software tools. In addition to acquiring knowledge in the fields of economics, business economics, management, marketing, informatics, accounting, taxation or the knowledge of the world and European affairs from the economical and political point of view. Graduates will be ready to continue their education in the Master study programme and to work in the business management field, management in the public sector or consulting institution, among others.

Podmínky přijetí ke studiu / Admission requirements

Finished high school level education with state exam and the admission test from Mathematics and English language.

Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to earn at least 180 ECTS credits. Passing all required and elective courses will earn to the student 104 ECTS credits. Student must finish the track (EBMMA) courses during the studies - 50 ECTS credits. Further more, student choses a study scope (ZBMA, ZBFMPA or ZBZM) - up to 18 ECTS credits. Remaining ECTS credits to the required minimum of 180 ECTS credits student earns from all optional courses offered at the University. Recommended optional courses are listed below the study plan.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
  A group of required courses
EBA-AKD Fulfillment of requirements 2
EBA-PE Exam 6
EBA-P Law Exam 4
EBA-MT
Exam
6
EBA-MI Exam
8
EBA-MIT Modern Information Technologies
Exam
4
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBA-AKP
Academic Writing Fulfillment of requirements
2
EBA-PZD
Data Processing Principles
Exam
4
EBA-BOD
Data Safety and Security
Exam 4
EBA-MA
Macroeconomics 1
Exam
8
EBA-MAN
Management
Exam
6
EBA-ST Statistics Exam
6
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBA-EKM
Econometrics 1
Exam
6
EBA-EIG
European Integration and Globalization
Exam
4
EBA-FT
Financial Markets
Exam 5
EBA-MAAN
Macroeconomic Analysis
Exam
4
EBA-MAR
Marketing 1
Exam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBA-BS1
Bachelor's Thesis Seminar 1
Fulfillment of requirements
2
EBA-FU
Financial Accounting 1
Exam
5
 
5th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion Credits
 
A group of required courses
EBA-BS2 Bachelor's Thesis Seminar 2
Fulfillment of requirements
2
 
6th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-SBZ Bachelor's State Exam
B.Sc. exam
0
EBA-BP
Bachelor's Thesis in English Fulfillment of requirements 10

Student studuje tuto specializaci / Student studies this track:

Student volí z těchto zaměření / Student can choose from these scopes:

Státní bakalářská zkouška / State Bachelor Exam

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky / List of State Bachelor Exam topics

  • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

prihlaska.mendelu.cz