Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od února 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 14. listopadu 2021 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS).
 • Termín přijímací zkoušky: od 1. do 3. prosince 2021 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 14. listopadu 2021.
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 4. ledna 2021). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 3. prosince 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu.
 • Zápisy do studia: od 10. do 14. ledna 2022.

Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením pouze s počátkem od letního semestruBakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestruFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0612P140001 B-AII Administrace IS/ICT
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Mimo jiné se studenti seznámí s nejmodernějšími bezpečnostními technologiemi společnosti Check Point Software Technologies a absolvují Check Point SecureAcademy. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • kybernetická bezpečnost a
 • správa databází a informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí (Cisco Systems, Juniper Networks a MikroTik), kybernetické bezpečnosti (Check Point), operačních systémů (Linux, Windows), databázových systémů (Oracle). Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 9. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 12. dubna do 30. dubna 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosáhl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 140 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Zbývající 1 kredit do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-ALGSAlgoritmizace – skriptovánízkouška6
EBC-APArchitektura počítačůzkouška5
EBC-TZITeoretické základy informatikyzkouška6
EBC-UICTÚvod do ICTzkouška5
EBC-UMSUžitá matematika a statistikazkouška6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-AOSArchitektura operačních systémůzkouška6
EBC-DSNDDatabázové systémy a návrh databázízkouška6
EBC-PPSProtokoly počítačových sítízkouška6
EBC-ZOOZáklady objektového návrhuzkouška5
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBA-OTIIOdborná terminologie v AJ: IS/ICTzkouška3
EBC-LINXOperační systém Linuxzkouška5
EBC-WINOperační systém Windowszkouška5
EBC-PSPSPřepínání a směrování v počítačových sítíchzkouška6
EBC-SUISSpráva a údržba ISzkouška6
EBC-VWAVývoj webových aplikacízkouška5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-ADSAdministrace databázových systémůzkouška5
EBC-VCSVirtualizace a cloudové službyzkouška5
EBC-ZKBZáklady kybernetické bezpečnostizkouška5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BSIIBakalářský seminář IS/ICTzápočet2
EBC-BTBezpečnostní technologiezkouška5
EBC-P112Odborná praxe 1zápočet12
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BPIIBakalářská práce IS/ICTzápočet8
EBC-KIIIKoncepce a inovace v IS/ICTzápočet5
EBC-P212Odborná praxe 2zápočet12
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškastátní bakalářská zkouška0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 39 kr.)
EBA-AJ1Angličtina 1zápočet4
EBA-AJ2Angličtina 2zkouška4
EBA-AJ3Angličtina 3zkouška4
EBC-BSTJBezpečnost síťové technologie Juniperzkouška5
EBC-CPEWDesign a implementace bezdrátových sítí CCNP ENWLSD/Izkouška5
EBC-CPERImplementace směrování a služeb CCNP ENARSIzkouška5
EBC-ITILITILzkouška5
EBC-PBTMPokročilé bezdrátové technologie MikroTikzkouška5
EBC-PSCIPokročilé směrování a přepínání CCNA3zkouška5
EBC-PRLProgramovací jazyk Perlzkouška5
EBC-PYTProgramovací jazyk Pythonzápočet5
EBC-SSZJSpráva síťových zařízení Juniperzkouška5
EBC-SSZMSpráva síťových zařízení MikroTikzkouška5
EBC-CPCCTechnologie pro interaktivní komunikaci CCNP COLCORzkouška5
EBC-CPECTechnologie pro podnikové sítě CCNP ENCOREzkouška5
EXA-UP01Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1zápočet999
EXA-UP02Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EXA-UP03Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3zápočet999
EXA-UP04Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4zápočet999
EXA-UP05Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5zápočet999
EBC-VPAVývoj programových aplikacízkouška5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program specializace neobsahuje.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Administrace IS/ICT je 4. nebo 5. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi