Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Bakalářské studium s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 3. dubna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 29. dubna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 3. dubna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 20. června 2022 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 20. června 2022 do 15. července 2022.


Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestruFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2021/2022 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0488P050002 B-FS Finanční služby
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat odborníky pro oblast finančních trhů a investičního zprostředkování, pro oblasti účetnictví, daní, auditingu a obdobných finančních služeb. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh práce požaduje posílení praktických dovedností k okamžitému výkonu profese nejlépe podpořené uznávanou certifikací v dané oblasti. Profesně zaměřený studijní program Finanční služby umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace a napomůže tak zaměstnanosti absolventů bakalářského studia.

 • znalosti: znalost podstaty fungování finančního trhu a evidence finančních operací ekonomických subjektů včetně daňových aspektů;
 • dovednosti: vyhodnocovat a navrhovat řešení finančních transakcí a vztahů, vytvářet a realizovat plány zajištění finančních operací pro spotřebitele i korporátní sféru;
 • kompetence: k samostatným rozhodnutím o optimálních strategiích správy portfolia a financování v menších objemech, řádné evidenci finančních transakcí, k poradenství a zprostředkování na finančních trzích.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu nalezne své uplatnění zejména v bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, investičním zprostředkování, v oblasti účetnictví, daní, auditingu apod. Jedná se tedy o oblasti, které stále více podléhají snaze regulátorů (ČNB, MF ČR a samoregulujících se profesních sdružení) o zpřísňování podmínek výkonu činnosti a zvyšování požadavků na odbornou způsobilost pracovníků. Současně budou absolventi připraveni ke zvládnutí zkoušek souvisejících s výkonem regulované profese.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finanční služby musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů programu získá student 180 kreditů. Studijní program nemá prostor pro volitelné kredity.

 
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-DSDaňová soustavazkouška5
EBC-FTFinanční trhyzkouška5
EBC-FUFinanční účetnictví 1zkouška5
EBC-PEPodniková ekonomika 1zkouška6
EBC-PPrávozkouška4
EBC-UMTUžitá matematikazkouška4
 
2. semestr LS 2021/2022 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BABankovnictví 1zkouška4
EBC-EKONEkonomiezkouška6
EBA-FAFinanční angličtinazápočet3
EBC-IInformatikazkouška5
EBC-PFPodnikové financezkouška5
EBC-POPojišťovnictví 1zkouška4
EBC-PVNPrávní vztahy k nemovitostemzkouška4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-OSOchrana spotřebitele 1zkouška4
EBC-ORFOsobní a rodinné financezkouška4
EBC-PPDPokročilá práce s datyzkouška5
EBC-PDPřímé danězkouška5
EBC-USTUžitá statistikazkouška6
EBC-VFVeřejné finance 1zkouška4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 kr.)
EBA-OTDUOdborná terminologie v AJ: Daně a účetnictvízápočet2
EBA-OTFOdborná terminologie v AJ: Financezápočet2
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BCPBurzy a cenné papíryzkouška5
EBC-EKANEkonomická analýzazkouška4
EBC-NDNepřímé danězkouška5
EBA-OAObchodní angličtinazkouška3
EBC-USÚčetní softwarezkouška5
EBC-UEKMUžitá ekonometriezkouška4
EBC-ZDFSZpracování dat ve finančních službáchzkouška4
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS1Bakalářský seminář 1zápočet2
EBC-BPPSBankovní a pojistné případové studiezkouška6
EBC-P115Odborná praxe 1zápočet15
EBC-UDPSÚčetní a daňové případové studiezkouška6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BPBakalářská prácezápočet10
EBC-P215Odborná praxe 2zápočet15
EBC-SOJSeminář obchodního jednánízápočet6
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškastátní bakalářská zkouška0

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže na programu Finanční služby v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • okruh Ekonomie a finance,
 • okruh Finanční produkty a služby a
 • okruh Účetnictví a daně.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky


prihlaska.mendelu.cz admission.mendelu.cz


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi