Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Výsledky přijímací zkouškyBakalářské studium pro ukrajinské uprchlíky s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 19. srpna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 0 Kč.
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Termín pro motivační dopis: do 19. srpna 2022.
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 19. srpna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 29. srpna 2022.
 • Zápisy do studia: 31. srpna 2022.
prihlaska.mendelu.cz

Bakalářské studium s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. dubna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 29. dubna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 3. dubna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 20. června 2022 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 20. června 2022 do 15. července 2022.


Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestruFakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2022/2023 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0412A050009 B-F Finance
Forma: prezenční
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Finance je připravit absolventy pro samostatnou i týmovou práci při výkonu svého povolání v podnikatelských subjektech či finančních institucích. Absolvent programu Finance je schopen získávat, zpracovávat, kriticky vyhodnocovat a správně interpretovat informace a data z oblasti ekonomiky, finančního trhu a podnikových financí, účetnictví a daní. Absolvováním profilujícího základu studijního programu je student schopen použít nástroje ekonomické analýzy a pracovat s informacemi a ekonomickými daty v odpovídajícím kontextu problémové situace vyžadující kompetentní rozhodnutí v oblasti financí. Absolvent je schopen řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi. Je vybaven rovněž znalostmi týkajícími se fungování finančních trhů, jejich institucí a instrumentů a možnostmi jejich využití v praxi, znalostmi metod účetního zachycení hospodářských transakcí a možnostmi jejich efektivního využívání, znalostmi týkajícími se financování podniků, znalostmi daňových zásad, výpočtu daňových povinností a fungování správy daní.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent programu je primárně připravován na pokračování v navazujícím magisterském studiu. Je schopen odborně zajistit veškeré finanční vztahy podniku vůči bankám a dalším finančním institucím, včetně účetní a daňové problematiky. Je schopen vést účetní agendu nebo tuto činnost koordinovat či řídit, analyzovat a využívat účetní data ve výrobních firmách či podnicích poskytující služby nebo v daňových a účetních kancelářích. Dokáže využívat své znalosti z oblasti přímého a nepřímého zdanění a fungování správy daní, bankovních produktů a služeb, úvěrového procesu, finančního plánovaní a zajištění pojistné ochrany.

 • znalosti: fungování finančních trhů a jejich segmentů a institucí, znalost finančních operací podniku včetně daňových dopadů, jejich zachycování a vykazování při znalosti současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín;
 • dovednosti: samostatná orientace na finančních trzích a v oblasti podnikových financí, příprava a zpracování účetní evidence a daňových přiznání, jejich využití pro rozhodování, schopnost používat potřebné softwarové vybavení;
 • kompetence: samostatné řízení finančních operací a procesů v malých a středních podnicích, řádné evidenci finančních transakcí, interpretace dopadů rozhodnutí na konkrétní subjekt.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: účetní metodik, samostatný pracovník finanční a daňové správy, samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, asistent riskmanažera v pojišťovnictví, pojistný matematik asistent apod.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z Testu předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 3. dubna 2022. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 11. dubna do 29. dubna 2022. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 3. dubna 2022, pokud:

 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Finance,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ).

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Finance musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 148 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 14 kreditů. Zbývajících 18 kreditů do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

 
1. semestr ZS 2022/2023 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBA-AJ1Angličtina 1zápočet4
EBC-DSDaňová soustavazkouška5
EBC-MT1Matematika 1zkouška3
EBC-MIMikroekonomie 1zkouška8
EBC-MITModerní informační technologiezkouška4
EBC-PEPodniková ekonomika 1zkouška6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-AKPAkademické psanízápočet2
EBA-AJ2Angličtina 2zkouška4
EBC-FTFinanční trhyzkouška5
EBC-MAMakroekonomie 1zkouška8
EBC-MT2Matematika 2zkouška3
EBC-PPrávozkouška4
EBC-PZDPrincipy zpracování datzkouška4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-EIGEvropská integrace a globalizacezkouška4
EBC-ACCAF3Finanční účetnictvízkouška1
EBC-FUFinanční účetnictví 1zkouška5
EBC-MARMarketing 1zkouška6
EBC-STStatistikazkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 6 kr.)
EBC-FAPFinanční analýza podnikuzkouška5
EBC-ORFOsobní a rodinné financezkouška4
EBC-PPDPokročilá práce s datyzkouška5
EBC-SMDSeminář manažerských dovednostízápočet6
EXA-UP01Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1zápočet999
EXA-UP02Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EBC-VSVeřejná správazkouška5
EBC-ZPZáklady personalistikyzkouška3
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 2 kr.)
EBA-OTDUOdborná terminologie v AJ: Daně a účetnictvízápočet2
EBA-OTFOdborná terminologie v AJ: Financezápočet2
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS1Bakalářský seminář 1zápočet2
EBC-BABankovnictví 1zkouška4
EBC-HPOHospodářská politikazkouška8
EBC-MANManagementzkouška6
EBC-NDNepřímé danězkouška5
EBC-PFPodnikové financezkouška5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BS2Bakalářský seminář 2zápočet2
EBC-EKMEkonometrie 1zkouška6
EBC-PDPřímé danězkouška5
EBC-VFVeřejné finance 1zkouška4
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-BPBakalářská prácezápočet10
EBC-OP1Obchodní právo 1zkouška4
EBC-POPojišťovnictví 1zkouška4
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškastátní bakalářská zkouška0
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 6 kr.)
EBC-EPEnergetická politikazkouška4
EBC-MAANMakroekonomická analýzazkouška4
PMVPoliticko-ekonomické souvislosti mezinárodních vztahůzkouška4
EBC-PVNPrávní vztahy k nemovitostemzkouška4
EBC-SPRSystémy na podporu rozhodovánízkouška6
EBC-USÚčetní softwarezkouška5
EXA-UP03Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3zápočet999
EXA-UP04Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4zápočet999
EXA-UP05Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5zápočet999
EBC-ZDFSZpracování dat ve finančních službáchzkouška4
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů volitelných
EBC-PDG1Propedeutika daňové gramotnosti 1zápočet1

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program nemá specializace.

Student si ve čtvrtém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Finance je 5. nebo 6. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 2. a 3. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky

Výsledky přijímací zkoušky


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky