Přijímací řízení do bakalářského studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Výsledky přijímací zkouškyBakalářské studium pro ukrajinské uprchlíky s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 19. srpna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 0 Kč.
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Termín pro motivační dopis: do 19. srpna 2022.
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 19. srpna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 29. srpna 2022.
 • Zápisy do studia: 31. srpna 2022.
prihlaska.mendelu.cz

Bakalářské studium s počátkem od září 2022

 • Termín podání přihlášky: nejpozději do 10. dubna 2022 (přihláška ke studiu).
 • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).
 • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky. Vzorové přijímací testy.
 • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 29. dubna 2022 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
 • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
 • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 3. dubna 2022 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).
 • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 20. června 2022 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
 • Zápisy do studia: od 20. června 2022 do 15. července 2022.


Bakalářské studijní programy uskutečňované fakultou s přijímacím řízením s počátkem od zimního semestruFaculty: Faculty of Business and Economics
Initial period: WS 2022/2023 - FBE
Type of study: Bachelor
Programme: B0413A050029 B-EAMA Economics and Management
Form of study: full-time
Study duration: 3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

The aim of the Bachelor's study of Economics and Management, specialisation Management and Marketing is to provide graduates with a strong foundation with the knowledge and skills required for the further Master study programme and to possess the requisite knowledge that equips students with the right skills for employment in the labour market. Graduates are also introduced with skills for both individual and teamwork in an organisation's economics and management. Thanks to the acquired theoretical knowledge and professional skills, graduates can apply principles of critical thinking in order to assess economic data and make competent decisions in organisations and economic management processes in both private and public sectors.

Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

Graduates will be able to identify, classify, analyse and interpret economic data, usually using the mathematical-statistical methods, information technology and software tools. In addition to acquiring knowledge in the fields of economics, business economics, management, marketing, informatics, accounting, taxation or the knowledge of the world and European affairs from the economical and political point of view. Graduates will be ready to continue their education in the Master study programme and to work in the business management field, management in the public sector or consulting institution, among others.

Podmínky přijetí ke studiu / Admission requirements

Finished high school level education with state exam and the entrance test from Mathematics and English language. Submit an application.

Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to earn at least 180 ECTS credits. Passing all required and elective courses will earn to the student 104 ECTS credits. Student must finish the track (EBMMA) courses during the studies - 50 ECTS credits. Further more, student choses a study scope - up to 18 ECTS credits. Remaining ECTS credits to the required minimum of 180 ECTS credits student earns from all optional courses offered at the University. Recommended optional courses are listed below the study plan.

 
1st semester WS 2022/2023 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBA-AKDAcademic SkillsPass credit2
EBA-PEBusiness Economics 1Exam6
EBA-PLawExam4
EBA-MTMathematicsExam6
EBA-MIMicroeconomics 1Exam8
EBA-MITModern Information TechnologiesExam4
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBA-AKPAcademic WritingPass credit2
EBA-PZDData Processing PrinciplesExam4
EBA-BODData Safety and SecurityExam4
EBA-MAMacroeconomics 1Exam8
EBA-MANManagementExam6
EBA-STStatisticsExam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBA-EKMEconometrics 1Exam6
EBA-EIGEuropean Integration and GlobalizationExam4
EBA-FTFinancial MarketsExam5
EBA-MAANMacroeconomic AnalysisExam4
EBA-MARMarketing 1Exam6
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBA-BS1Bachelor's Thesis Seminar 1Pass credit2
EBA-FUFinancial Accounting 1Exam5
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBA-BS2Bachelor's Thesis Seminar 2Pass credit2
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-SBZBachelor's State ExamB.Sc. exam0
EBA-BPBachelor's Thesis in EnglishPass credit10

Student studuje tuto specializaci / Student studies this track:

Student volí z těchto zaměření / Student can choose from these scopes:

Státní bakalářská zkouška / Bachelor's State Exam

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky / List of Bachelor's State Exam topics

Výsledky přijímací zkoušky


Letáčky studijních programů

Letáček s informacemi o jednotlivých studijních programech si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže.


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky


Stáhnout PDF verzi

Webové stránky Ústavu informatiky