Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

  • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
  • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
  • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
  • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
  • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. září 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 7. září 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
  • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Navazující magisterské studijní programyFaculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Master continuing
Programme:
N 62 09 C-SIA System Engineering and Informatics
Form of study: full-time
Study duration:
2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

The study program Economic Informatics is focused on the education of experts in the domain of information systems and information and communication technologies. It provides advanced knowledge and practical skills in important areas of computer science, economics, and management. A special emphasis is put on software engineering, information systems design, and systems integration and on the application of specialized fields of computer science. Graduates will become interdisciplinary experts who are able to take into account not only current trends in information technologies but also the needs and trends from the corporate practice.

Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

Graduates can work not only as employees but also as entrepreneurs in their field. In practice, they mostly perform the functions of specialists in software systems development, operation and administration of complex software applications, technologies, and infrastructure, data analysts, information systems analysts, designers, and consultants, and managers of teams focused on these activities.

Podmínky přijetí ke studiu / Admission requirements

Finished any higher education level with state exam and the admission test from Economic Informatics.

Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to earn at least 120 ECTS credits. Passing all required and elective courses will earn to the student 64 ECTS credits. Student choses the track SNAN Advanced Data Analysis. Student must collect at least 15 ECTS credits for the group of elective courses listed below the study plan (MI2A, MA2A, and DETA or MEKA, STMA, and MVYA). Student must also collect at least 18 ECTS credits for the second group of elective courses listed below the study plan. Rest of the ECTS credits to the required minimum of 120 ECTS credits student earns from all optional courses offered at the University.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code Course title Mode of completion
Credits
  A group of required courses
Information Systems (Designing)
Exam
6
Software Engineering I Exam 4
System Engineering Exam 5
Theory of Programming Languages Exam
6
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
  A group of required courses
DISIA
Diplomní seminář IS/ICT v AJ
Fulfillment of requirements
2
ISAC IS/ICT
Exam
4
OVA
Operational Research
Exam
6
SWI2A
Software Engineering II
Exam
4
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
  A group of required courses
IISA
Integrated Information Systems
Exam
5
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
  A group of required courses
SZZ
Final State Exam
Final exam
0
IPIA
Innovation Course for the IT Specialists Exam
6
DPII
Master Thesis IS/ICT Fulfillment of requirements
10
TIA
Theoretical Informatics
Exam
6
 
Groups of courses for the entire plan
Povinně volitelné - student musí absolvovat trojici předmětů MI2A, MA2A a DETA nebo trojici MEKA, STMA a MVYA - viz brožura studijní plán
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 3 cours.)
MEKA Business Economics II Exam
5
DETA History of Economic Theories Exam
4
MA2A
Intermediate Macroeconomics
Exam
5
MI2A
Intermediate Microeconomics
Exam
6
MVYA
Marketing II
Exam 5
STMA
Strategic Management
Exam 5
 
Code Course title
Mode of completion
Credits
  A group of elective courses (min. 18 crd.)
PURA Advanced User Interfaces
Exam
6
PS2A Computer Networks II
Exam
6
KASA Data Compression and Cryptology
Exam
6
AGPA Localization Services
Exam
5
PRX2
Managed Practical Training
Fulfillment of requirements
8
MUCA
Managerial Accounting
Exam
6
UPZ1
Recognized Professional Course from Study Stay 1 Fulfillment of requirements
999
UPZ2
Recognized Professional Course from Study Stay 2 Fulfillment of requirements 999
UPZ3
Recognized Professional Course from Study Stay 3
Fulfillment of requirements
999
UPZ4
Recognized Professional Course from Study Stay 4 Fulfillment of requirements
999
UPZ5
Recognized Professional Course from Study Stay 5 Fulfillment of requirements 999

Státní závěrečná zkouška / Final State Exam

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky / List of Final State Exam topics

  • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu
prihlaska.mendelu.cz

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Mám zájem o doktorské studium