Přijímací řízení do navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2020 (druhé kolo)

  • Termín podání přihlášky: nejpozději do 4. září 2020 (přihláška ke studiu)
  • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
  • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
  • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
  • Termín přijímací zkoušky: od 9. do 11. září 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 21. srpna 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 7. září 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
  • Zápisy do studia: 14. a 15. září 2020

Navazující magisterské studijní programyFaculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period: WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Master continuing
Programme:
N 62 08 C-EMAJ Economics and Management
Form of study:
full-time
Study duration: 2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu / Learning outcomes of the study programme

Graduates will gain a deep knowledge of Economics and Company Management, and specific managerial and economic competencies to ensure business operations, production management, financial management, strategic management and human resources management. Graduates will be ready for independent and team work, they will have advanced knowledge of decision support tools, statistical data analysis, modern information systems and economic program equipment. Graduates will be able to use general theoretical knowledge from the science fields of economics and managements to create new non-standard solutions to decision making problems and to make prognosis; graduates will have developed very good organizational skills, they will have very good communication skills both in Czech and English and their arguments and decisions will be based on good quality quantitative data.

Profil absolventa studijního programu / Graduate profile

A professional or a general manager for the corporate or nonprofit organizations. Graduates are prepared for position in economic, marketing, finance, production department of management structure. Graduates ate ready to assist to top manager of huge firms of manages independently the smaller unit and firm sections. They can also occupy the position of economic specialist like consultants, advisors in in the field of business economics, management, marketing and finance Graduates of the program get the knowledge for effective management of small business enterprises and other medium size businesses.

Podmínky přijetí ke studiu / Admission requirements

Finished any higher education level with state exam and the admission test from Business Economics.

Struktura studijního plánu / Structure of the study plan

Student is required to earn at least 120 ECTS credits. Passing all required and elective courses will earn to the student 87 ECTS credits. Student choses the track SNES European Studies. Student must collect at least 5 ECTS credits from the group of elective courses listed below the study plan. Rest of the ECTS credits to the required minimum of 120 ECTS credits student earns from all optional courses offered at the University.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title Mode of completion
Credits
  A group of required courses
EKM2A
Exam
5
MI2A Exam 6
MUCA
Exam
6
 
Code Course title Mode of completion Credits
  A group of elective courses (min. 11 crd.)
ENA-LDT Leadership of Diverse Teams Exam
6
Marketing 2
Exam
6
STMA Exam 5
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EHPA EU Business Law Exam
4
DETA
History of Economic Theories
Exam
4
MA2A
Intermediate Macroeconomics
Exam 5
MVYA
Marketing II
Exam
5
DISA Masters Thesis Seminar Fulfillment of requirements 2
OVA
Operational Research
Exam
6
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion Credits
 
A group of required courses
RLZA
Human Resource Management
Exam
3
MOBA International Trade Exam
5
SZEA State Exam in Economics
Exam
0
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
SZZ Final State Exam
Final exam
0
FRPA
Financial Management
Exam
5
ISA
Information Systems
Exam
6
DP2
Master Thesis
Fulfillment of requirements
10
PRMA
Project Management Exam 5
 
Groups of courses for the entire plan
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
  A group of elective courses (min. 5 crd.)
MUSA
International Accounting Standards
Exam
6
MZDA
International Taxation
Exam
5
MOPA
International Trade Law
Exam
5
PRX2
Managed Practical Training
Fulfillment of requirements 8
UPZ1
Recognized Professional Course from Study Stay 1 Fulfillment of requirements 999
UPZ2
Recognized Professional Course from Study Stay 2
Fulfillment of requirements 999
UPZ3 Recognized Professional Course from Study Stay 3
Fulfillment of requirements
999
UPZ4
Recognized Professional Course from Study Stay 4
Fulfillment of requirements
999
UPZ5
Recognized Professional Course from Study Stay 5
Fulfillment of requirements
999

Student volí z těchto specializací / Student can choose from these tracks:

Státní závěrečná zkouška / Final State Exam

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky / List of Final State Exam topics

  • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu
prihlaska.mendelu.cz

Podpora uchazečů se specifickými potřebami

Mám zájem o doktorské studium