Harmonogram Dne otevřených dveří na PEF MENDELU

15:00 Úvodní prezentace (přivítání vedením fakulty, souhrnné informace o fakultě) 15:45 - 16:15 30-minutové samostatné bloky jednotlivých oborů v různých učebnách (představení oboru garant/zástupcem oboru + absolvent PEF MENDELU)

pozn. Každý obor se prezentuje ve své učebně. Pokud se rozhodujete mezi více obory, můžete plynule přecházet mezi obory, kde se vždy dozvíte potřebné informace. Začátky prezentací všech oborů jsou od 15:45 každou půl hodinu až do 17:45, kdy začíná poslední blok každého oboru.