Den otevřených dveří

Harmonogram Dne otevřených dveří na PEF MENDELU

  • 15:00 Úvodní prezentace (přivítání vedením fakulty, souhrnné informace o fakultě).
  • 15:45 - 16:15 30-minutové samostatné bloky jednotlivých oborů v různých učebnách (představení oboru garant/zástupcem oboru + absolvent PEF MENDELU).

Každý program se prezentuje ve své učebně. Pokud se rozhodujete mezi více programy, můžete plynule přecházet mezi učebnami, kde se vždy dozvíte potřebné informace. Začátky prezentací všech oborů jsou od 15:45 každou půl hodinu až do 17:45, kdy začíná poslední blok každého programu.


Termíny

  • 6. 11. 2020
  • 5. 2. 2021
  • 5. 3. 2021
  • 9. 4. 2021 - Termín určen primárně pro zájemce o navazující studium.