Den otevřených dveří

Váháš, kterou výšku si vybrat po střední škole? Přijď se podívat k nám na PEFku a zjistíš, co u nás můžeš studovat. Nechej se oslovit příjemným moderním prostředím naší fakulty, ponoř se na chvíli do studentské atmosféry, promluv si s našimi pedagogy, nahlédni do laboratoří, učeben nebo zjisti, jak naši studenti odpočívají, kde relaxují či studují. Těšíme se na Tebe!


Kdy můžeš přijet?

Studium vám představí přímo proděkan pro vzdělávací činnost Martin Machay, kterého se můžete zeptat na vše, co vás zajímá. Tentokrát začínáme přesně v 15:00 v naší studovně. Těšíme se na vás!


Prohlédněte si fakultu!


Proč jít studovat na PEFku?Prohlédněte si videa jednotlivých bakalářských studijních programů, které pro vás připravili jejich garanti.Nejčastější otázky a odpovědi

Na bakalářském stupni studia je přijímací zkouška formou Testu předpokladů ke studiu (TPS). Na studijním programu Administrace IS/ICT test z Informatiky. Více informací k přijímacím zkouškám a odkazy na vzorové testy najdeš zde.

Na navazujícím studiu je přijímací zkouška formou Testu z odborného předmětu. Odborný předmět závisí na konkrétním programu. Více informací k přijímacím zkouškám a odkazy na vzorové testy najdeš zde.

V prvním semestru tvého studia na PEF ti tvoří rozvrh fakulta. Máš přiřazenou svoji studijní skupinu a daný rozvrh a v předmětech se potkáváš se stále stejnými spolužáky. S takto daným rozvrhem se doporučuje nijak moc nemanipulovat. Od druhého semestru si svůj vlastní rozvrh tvoříš sám na základě svých potřeb a časových možností. Volíš si z dostupných časů cvičení, případně přednášek.

Prezenční studium vyžaduje tvoji plnou pozornost. Většinou zabere do 40 h týdně, ale to záleží na tom, kolik času věnuješ průběžné přípravě. Když ji podceníš, tak zejména ve zkouškovém nad učením strávíš výrazně víc. V navazujícím studiu už se ti snáz odhaduje, co a od jakého předmětu čekat, takže není problém sladit studium třeba s prací na částečný úvazek, když se ti podaří dobře si sestavit rozvrh.

Kombinovaná forma studia probíhá formou výuky v blocích, které jsou nejčastěji jednou za 14 dní v pátek a sobotu. Studium spočívá z velké části z návštěvy těchto bloků, samostudia a případných konzultací s vyučujícími.

Fakulta nově nabízí nejen akademické programy, ale také profesní. Tím pádem tvá momentální povinnost praxe závisí na tvém studijním programu. Některé programy mají praxi jednu, některé dvě a některé žádnou. Proto je potřeba pozorně si projít svůj studijní plán. Studijní plány nalezneš pro jednotlivé programy bakalářského studia zde a navazujícího magisterského zde.

Během bakalářského studia máš možnost studovat jazyk Angličtina 1 až 3. Tyto předměty se ti mohou objevit v tvém studijním plánu nebo si je můžeš zapsat jako předměty volitelné. Další jazykové předměty, které si můžeš zapsat, jsou Němčina 1 a 2. Pokud chceš během svého studia studovat více jazyků, můžeš si vybrat například z nabídky předmětů jiných fakult, zejména z FRRMS.

Studenti mají možnost během studia vycestovat do zahraničí v rámci studijních pobytů, pracovních stáží nebo bilaterálních dohod. Jedním z těchto pobytů je i program Erasmus+. Ideální semestr určený k výjezdu nalezneš pod svým studijním plánem. Více informací o dostupných zahraničních mobilitách si můžeš přečíst zde.

V univerzitním kampusu se nachází menza, která je v budově X, pár kroků od budovy naši fakulty. Dále zde najdeš univerzitní pizzerii, která je kousek od menzy a přímo na fakultě pak bufet. Další stravovací zařízení jsou i na kolejích. Veškeré dostupné zařízení nalezneš zde.

Fakulta má k dispozici 5 ubytovacích zařízení (3 z toho v Brně a 2 v Lednici): Koleje JAK, Koleje Akademie a Koleje Josefa Taufera. Možnosti ubytování a návod jak na to nalezneš na stránkách SKM zde.

Na univerzitě máš možnost využít dvou neplacených sportovních aktivit v rámci bakalářského i magisterského studia. Během studia máš také možnost získat za sportovní aktivity 1 kredit. Pokud máš zájem o více jak dvě sportovní aktivity, pak platíš 35 Kč/hodinu/aktivitu jednorázově na začátku semestru, tedy 420 Kč. Univerzita také studentům nabízí sportovní kurzy jako např. Lyžařský nebo Cvičení u moře.

Veškerou nabídku sportovních aktivit a jejich popis nalezneš zde.

Pokud se chceš na fakultě zapojit do nějakých aktivit máš možnost se zapojit do různých spolků.

Jedním takovým je fakultní spolek SU PEF MENDELU (Studentská unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně), který svou aktivitou oživuje studentský život. Organizuje např. Prvákoviny, Beerpong nebo třeba Ples PEF MENDELU.

Dalším spolkem je celouniverzitní spolek Studenti MENDELU. Organizuje např. Záškolovák nebo reprezentuje MENDELU na Majálesu.

Posledním spolkem je ESN MENDELU, který se hlavně stará o zahraniční studenty na fakultě, takže je třeba vhodný pro ty, co se chtějí zlepšit v cizím jazyce a případně ulehčit pobyt zahraničním studentům.

Další možností zapojení do fakultních aktivit je PR Crew.

Informace k studentským aktivitám a případné kontakty nalezneš zde.


Studijní ambasadoři


Lenka Kuchyňková
Ambasadorka pro ekonomické programy
Studentka programu Ekonomika a Management
Máš nějaký dotaz ke studiu na PEFce? Ptej se: xkuchyn4@mendelu.cz

Veronika Kubíčková
Ambasadorka pro informatické programy
Studentka programu systémové inženýrství a informatika
Máš nějaký dotaz ke studiu na PEFce? Ptej se: xkubicko@mendelu.czNaše ocenění

Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě v roce 2011
Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě v roce 2014
3. nejlepší ekonomická fakulta v ČR v roce 2011
3. nejlepší ekonomická fakulta v ČR v roce 2014