Studijní program Ekonomika a management

Tento program nabízí všeobecné ekonomické vzdělání s hlubším zaměřením na oblasti Marketingu a managementu. V rámci studia získáte znalosti a dovednosti i z dalších oblastí, které jsou pro následující život v praxi důležité. Seznámíte se také se základními pricnipy fungování finančního světa, naučíte se pracovat s moderními technologiemi. 

 

Co si pod tím představit? Pokud je vaší metou marketingový specialista, pouze s teoretickými znalostmi si nevystačíte. Musíte mít přehled o informačních technologiích, o statistice, ale také i o účetnictví a financích tak, abyste byli schopní vyhodnotit, jak je vaše kampaň nebo reklama úspěšná.

V programové bázi předmětů naleznete úvodní kurzy, které vás seznámí se základy v oblastech jako jsou: podniková ekonomika, ekonomie, marketing a obchod, informatika, statistika.

Tyto podpůrné oblasti (můžete si pod tím představit předměty, které vás čekají) tvoří potom společný základ pro celý program. Obory se od sebe liší určitým počtem předmětů (Oborové předměty). Ty potom vaše studium zacíli na konkrétnější oblast, kterou můžete od 3. semestru buď prohloubit, nebo rozšířit výběrem specializace

Cíle tohoto programu jsou následující:

 • rozvíjet znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd;
 • seznámit s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost;
 • rozvíjet metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy;
 • seznámit kvantitativní metodami a technikami pro podporu rozhodování a řízení.;
 • vytvořit odborný přehled naučit potřebné dovednosti, které umožní efektivně pracovat v oblasti řízení organizací všech velikostních kategorií či jejich součástí.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

obecné ekonomicko-odborné

 • znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín
 • dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu
 • kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci

manažerské a řídicí

 • znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu
 • dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT
 • kompetence: řízení menších pracovních kolektivů

prezentační a komunikační

 • znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT
 • dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení
 • kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT

informační a komunikační technologie

 • znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni
 • dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích
 • kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení

jazykové

 • znalosti: znalost odborné terminologie v světovém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v světovém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce
 • kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v cizím jazyce

Podej si přihlaškuProgramy a Obory na PEF