Academic calendar

2020/2021 Teaching period Exam period
Winter semester 21. 9. – 18. 12. 2020 21. 12. 2020 – 7. 2. 2021
Summer semester 15. 2. – 14. 5. 2021 17. 5. – 30. 6. 2021
Detailed schedule 20/21


Public Holidays

There are no lectures/seminars during public holidays and the University is closed.

Date English Czech
1st January New Year Day Nový rok
2nd April Good Friday Velký pátek
5th April Easter Monday Velikonoční pondělí
1st May Labour Day Svátek práce
8th May Liberation Day Den vítězství
5th July Saints Cyril and Methodius Day Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6th July Jan Hus Day Den upálení mistra Jana Husa
28th September St. Wenceslas Day (Czech Statehood Day) Den české státnosti
28th October Independent Czechoslovak State Day Den vzniku samostatného československého státu
17th November Struggle for freedom and democracy Den boje za svobodu a demokracii
24th December Christmas Eve Štědrý den
25th December Christmas Day 1. svátek vánoční
26th December St. Stephen´s Day (The Second Christmas Day) 2. svátek vánoční