Projects

Besides from traditional national grant schemes such as GACR and TACR, our researchers are also involved either in operational programs such as Research, Development and Education (OP VVV) and Entrepreneurship, Innovation and Competitiveness (OP PIK) and in international projects. COST and Erasmus + projects are currently being addressed. In the past, researchers were involved in the European Commission's Horizon 2020, 7th Framework Program, COST, Erasmus +, EEA and Norwegian Funds and Visegrad Fund programs. The contract research of the faculty corresponds to the National Research and Innovation Strategy for Intelligent Specialization of the Czech Republic (RIS3 strategy) and is carried out mainly in the areas of Moravia and neighboring regions.

List of selected projects

International projects

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum Jiří Rybička Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2019-2021
Work-based Learning in Future IT Professional Education Cyril Klimeš Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2018-2021
Current Immigration Flows to Europe - New Data, Concepts and Methodological Approaches in Migration Research Robert Stojanov COST 2017-2021
Adaptation of Households to Climate Extremes Impacts in Central Europe Robert Stojanov COST 2017-2021
Drylands, Climate Change and Population Dynamics Robert Stojanov COST 2017-2021
Migration as Adaptation in Low-laying Islands Robert Stojanov COST 2016-2020
European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2016-2019
FairTax – Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies Danuše Nerudová H2020 2015-2019
Gender and health impacts of policies extending working life in western countries Martina Rašticová COST 2015-2019
Financial Accounting II focusing on V4 countries Patrik Svoboda Visegrad Grant 2015-2018
Welfare, Wealth and Work for Europe Petr Rozmahel 7. RP 2012-2016
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU? Lubor Lacina Jean Monnet 2012-2015
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture Svatopluk Kapounek Jean Monnet 2012-2014

National projects

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Data Processing Software Jan Přichystal OP PIK 2020-2022
Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem Hana Porkertová GAČR 2020-2022
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání Lea Kubíčková TAČR 2019-2020
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky Svatopluk Kapounek GAČR 2019-2021
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR Petr David TAČR 2018-2020
Vládnutí a etika ve veřejné správě Martina Rašticová TAČR 2018-2021
Smart Migration Robert Stojanov TAČR 2018-2022
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Jitka Janová GAČR 2018-2020
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky Danuše Nerudová GAČR 2018-2020
Multicriterial Text Analysis Software Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS software Jan Přichystal OP PIK 2017-2018
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulaceOptimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Pavel Žufan GAČR 2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování Jiří Hřebíček / Oldřich Trenz GAČR 2017-2019
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců Cyril Klimeš OP VVV 2017-2022
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce Petr Jedlička OP VVV 2017-2021
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně Marcel Ševela OP VVV 2017-2022
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Marcel Ševela OP VVV 2017-2021
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech Luboš Střelec GAČR 2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy Svatopluk Kapounek GAČR 2016-2018
Výzkum v oblasti kvality života senior v ČR Lea Kubíčková TAČR 2016
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí Lea Kubíčková TAČR 2016-2017
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky Martina Rašticová TAČR 2016-2017