Erasmus+

 

V rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže. Je možné vyjíždět i opakovaně - celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců v daném stupni studia (pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo pracovních stáží). Mobility (studijní pobyt a pracovní stáž) se sčítají. 

 

Studijní pobyty Kreditová mobilita Double degree Stáže

Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+

Podrobné informace o programu a jeho administraci včetně formulářů naleznete na webových stránkách
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI) Rektorátu MENDELU, které je za administraci programu zodpovědné.

 

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty

(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

Praktické stáže

(Erasmus+)

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující kalendářní rok

 

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží