Erasmus+ praktické stáže

 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách OMVI rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný.

 

Základní podmínky programu

 

 • určeno pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia
 • určeno pro studenty kteréhokoli ročníku magisterského studia
 • platí pro prezenční, kombinované i distanční formy studia

Délka stáže: min. 2 měsíce – max. 360 dnů

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Praktické stáže (Erasmus+)

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok

 

Mobility do země původu stážisty mají nejnižší prioritu a mobility do země stávajícího pobytu nejsou vůbec možné!!!

Náplň stáže musí odpovídat oboru studia.

Pracovní stáže se mohou uskutečnit ve veřejných i soukromých organizacích kromě institucí a orgánů EU. Stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi.

Na praktické stáže nejsou nasmlouvány žádné konkrétní instituce, student si musí svého potenciálního zaměstnavatele najít sám.

Aktuální nabídky stáží:

 • NOVINKA! Nyní se můžete hlásit na praktické stáže u Hispánsko - české obchodní komory. Více informací najdete zde.
 • aktuality na webových stránkách zahraniční spolupráce PEF a OMVI.
 • stáže na některé z partnerských univerzit v rámci projektu Erasmus+ strategic partnership ENAI - European Network for Academic Integrity.
 • zpoplatněné služby agentur Alfa Agency nebo Stage Malta.
 • Další možnost stáže - PEF má nově podepsanou smlouvu s THM Technische Hochschule Mittelhessen UAS, která pro naše studenty nabízí i možnost praktických stáži v rámci Erasmu+ ve svých partnerských podnicích. V případě zájmu můžete kontaktovat hlavní koordinátorku Cornelia Fritzsch na fritzch@studiumplus.de. Více informací o škole najdete zde.

 

Přihlášení

 

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem studentům univerzity. Do termínu stanoveném ve výběrovém řízení je nutné osobně přinést na Zahraniční oddělení PEF přihlášku včetně povinných příloh:

 • Přihláška na pracovní stáž - pouze v papírové podobě
 • Motivační dopis - v češtině/slovenštině
 • Letter of Acceptance- potvrzení od zaměstnavatele o sjednané stáži

 

Jazykové testy

 

Nezbytnou součástí výběrového řízení jsou jazykové testy. Studenti jsou o termínech testů informování e-mailem. Na vyžádání lze uznat dříve absolvovanou jazykovou zkoušku až 3 roky zpětně

Kritéria výběru studentů PEF

 

 • Relevantnost výběru instituce v souladu se studijním zaměřením – 30 %
 • Jazykový test, pohovor – 30 %
 • Studijní průměr – 30 %
 • Buddy system + jiné – 10 %

 

Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích výběrového řízení. Vybraný student obdrží stipendium od MENDELU.

 

Před odjezdem

 

 • Informační schůzka – povinná pro vyjíždějící studenty, koná se po ukončení výběrového řízení, pořádá OMVI rektorátu.
 • Euro účet - zřídit si Euro účet u banky v ČR, zadat číslo účtu do UIS (Portál studenta - Bankovní spojení pro studijní výjezd).
 • Traineeship Agreement – odevzdat dohodu o stáži ke schválení na Zahraniční oddělení fakulty (na základě tohoto dokumentu bude pobyt zadán do UIS).
 • Návrh na vyslání - vyplnit v UIS a přinést ve dvou výtiscích na podpis na Zahraniční oddělení fakulty. Výjezd specifikujte jako 99|Erasmus Plus. Na základě návrhu bude sjednáno cestovní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění). Platba na pokladně.
 • OLS online jazykové testování - vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí a odevzdat výsledek na OMVI rektorátu
 • Finanční dohoda – uzavírá se na OMVI rektorátu, je potřeba doložit trojstranně podepsaný Traineeship Agreement a potvrzení o zaplacení pojištění.
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty).

 

Po návratu

 

 • Traineeship Certificate - předložit potvrzení o absolvování stáže na Zahraniční oddělení fakulty (kopie) a OMVI rektorátu(originál). Není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce.
 • Žádost o uznání stáže - podat žádost o uznání stáže (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení).
 • Závěrečná zpráva Evropské komise - vyplnit závěrečnou zprávu Evropské komise o zahraničním pobytu (heslo k vyplnění zasíláno emailem - zahraniční oddělení rektorátu)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS
 • OLS jazykové testování - vyplnit jazykový test po návratu ze zahraničí a odevzdat výsledek na zahraniční oddělení rektorátu

Aktuální formuláře naleznete na stránkách OMVI

 Návrh na vyslání - návod

 

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty:

Ing. Kateřina Mlejnková

katerina.mlejnkova@mendelu.cz

+ 420 545 132 725

 

Kontakt na OMVI rektorátu:

erasmus-outgoing@mendelu.cz

+ 420 545 135 150