PEF MENDELU


Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se za 61 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 úspěšnými absolventy. Aktuálně studuje na PEF téměř 3000 studentů v oblastech manažersko-ekonomických a informatických, a to v českém i anglickém jazyce.

Úspěšní absolventi PEF MENDELU nacházejí uplatnění v oblasti ekonomiky, managementu, obchodu, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo jako projektanti informačních systémů. Podle průzkumu mezi absolventy nemělo 97 procent z nich problém najít si ihned po absolutoriu zaměstnání.

Za dobu existence se ve vedení fakulty vystřídalo 12 děkanů, posledním z nich je od února 2018 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

  • Nadčasová budova s vlastní kavárnou.
  • Moderní laboratoře a učebny se špičkovým technickým zázemím pro studium i vědu.
  • Prostory pro studium i odpočinek.
  • Moderní studijní programy
  • Přátelské prostředí „Nejsi na to sá.M“.