Habilitační a profesorská řízení

Přehled akreditovaných habilitačních oborů:

  • Ekonomika a management
  • Finance
  • Manažerská informatika
  • Systémové inženýrství a informatika

Přehled oborů akreditovaných pro řízení ke jmenování profesorem:

  • Ekonomika a management
  • Systémové inženýrství a informatika
  • Manažerská informatika

Akreditační rozhodnutí

Přehled habilitačních a jmenovacích řízení

 

Dokumenty

Náležitosti žádosti o zahájení habilitační řízení

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně

Rozhodnutí rektora č. 10/2016- Kritéria pro posuzování vědecké a další tvůrčí kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazečů o jmenování docentem nebo profesorem

Pomocná tabulka k výpočtu bodů dle výše uvedené směrnice pro uchazeče o habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem

Výkaz bodového hodnocení - habilitační řízení

Výkaz bodového hodnocení - řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí děkanky č. 2/2012_Stanovení výše úhrady nákladů, souvisejících s organizací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem