Habilitační a profesorská řízení

Přehled akreditovaných habilitačních oborů:

  • Ekonomika a management
  • Finance
  • Manažerská informatika
  • Systémové inženýrství a informatika

Přehled oborů akreditovaných pro řízení ke jmenování profesorem:

  • Ekonomika a management
  • Finance
  • Manažerská informatika
  • Systémové inženýrství a informatika

Akreditační rozhodnutí.

Přehled habilitačních a jmenovacích řízení

Dokumenty

Předpisy pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dokumenty pro zahájení habilitačního řízení

Dokumenty pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

Průběh habilitačního řízení

Průběh řízení ke jmenování profesorem

Šablona brožury pro habilitační řízení

Šablona brožury pro řízení ke jmenování profesorem

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče v habilitačním řízení nebo v řízení ke jmenování profesorem


Tisk habilitačních prací a brožur

Pro tisk habilitačních prací i brožur pro habilitační řízení či řízení pro jmenování profesorem můžete využít Vydavatelství Mendelovy univerzity. Pro tisk habilitačních prací kontaktujte Mgr. Milana Hoška (milan.hosek@mendelu.cz), pro tisk brožur Zdeňka Černohlávka (zdenek.cernohlavek@mendelu.cz).