61 let Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Založena byla vládním nařízením, které vešlo v platnost 1. září 1959. Vznik Provozně ekonomické fakulty v roce 1959 souvisel s komplexní reorganizací vysokého zemědělského školství v tehdejší ČSR. Také název univerzity se tehdy zkrátil, zmizela z něj zmínka o lesnictví. Z původního názvu Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně se v roce 1959 stala jen Vysoká škola zemědělská v Brně. Dnes je PEFka jednou z pěti fakult Mendelovy univerzity v Brně.


PEF MENDELU v číslech


Nařízením vlády byla založena Provozně ekonomická fakulta na Vysoké škole zemědělské (VŠZ).

Nový obor Provoz a ekonomika v zemědělské výroby byl na PEF vyučován 32 let. V 60. letech začala také výstavba kolejí v Kohoutově ulici.

VŠZ získala výpočetní středisko, které od roku 1968 neslo název Ústav výpočetní techniky. O rok později tu byl nainstalován samočinný počítač ZPA 600.

Provozně ekonomická fakulta získala specializované učebny a novou techniku. Rozšířily se také koleje J. A. Komenského (výstavba bloku D).

Listopadové události roku 1989 přinesly změny ve vedení školy, fakult i jednotlivých kateder. Počítačová učebna Ústavu výpočetní techniky získala k 30. výročí založení fakulty nové osobní počítače.

Přechod ze čtyřletého inženýrského studia na pětileté. Nově bylo zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.).

Na Provozně ekonomické fakultě se začal vyučovat Manažersko-ekonomický obor.

Na Provozně ekonomické fakultě bylo zřízeno bakalářské studium oboru Ekonomická informatika.

Vysoká škola zemědělská byla přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (MZLU). V témže roce začalo inženýrské studium Sociálně ekonomického oboru.

V rámci studia Manažersko-ekonomického oboru byla otevřena specializace Evropská studia. Zároveň byla dokončena rekonstrukce budovy E, ve které PEF dříve sídlila (dnes Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity).


Budova Q byla slavnostně dokončena. S její výstavbou se začalo v roce 2002 a o dva roky později se stala novým sídlem Provozně ekonomické fakulty.

PEF získala akreditaci pro nové anglické studijní obory (Public Administration, Business Economics and Management, Economics of Agriculture and Food Industry nebo European Studies in Business and Economics).

Provozně ekonomická fakulta na MZLU v Brně oslavila 50. výročí svého založení. V témže roce si celá MZLU připomenula 90 let od svého založení. Při té příležitosti se uskutečnilo historicky první setkání absolventů PEF. Byla založena i Studentská unie, která začala sdružovat aktivní studenty se zájmen o dění na fakultě.

Mendelova univerzita mění po 15 letech svůj název z MZLU (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) na MENDELU (Mendelova univerzita v Brně). Provozně ekonomická fakulta v tomto roce uspořádala první ročník Business day, kterého se účastnilo 40 zástupců firem a společností, jež navázaly spolupráci s PEF. Na fakultě se pořádalo i první Mendelovo fórum. PEF zároveň poprvé získala ocenění pro nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě.

PEF obhájila titul nejlepší „ekonomky“ na Moravě a obhájila ho i v následujících letech 2012 a 2013.

PEF opět získala v hodnocení Hospodářských novin titul nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Zároveň si letos připomenula 55. výročí svého založení.

PEF oslavuje 60. výročí založení, Mendelova univerzita výročí stoleté.

PEF MENDELU se za 60 let svého fungování může pochlubit 20 000 absolventy. Z toho více než polovina z nich dostudovala v posledních 20 letech, kdy se počet absolventů oproti předchozím letům navýšil. Aktuálně školu navštěvuje dalších téměř 3000 studentů.

Úspěšní absolventi Provozně ekonomické fakulty nacházejí uplatnění v oblasti ekonomiky, managementu, obchodu, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo jako projektanti informačních systémů. Zatímco průměrný plat absolventa se pohybuje okolo 25 tisíc korun, absolventi PEF nastupují do práce s průměrným platem 35 tisíc korun v oblasti ekonomie nebo až 46 tisíc korun ve sféře IT. Podle průzkumu mezi absolventy nemělo 97 procent z nich problém najít si po škole práci.

Za dobu existence se ve vedení fakulty vystřídalo 12 děkanů, posledním z nich je od února 2018 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.