Program Hospodářská politika a správa

 

Tento program nabízí všeobecné ekonomické vzdělání s hlubším zaměřením na problematiku podnikové ekonimky, účetnictví, daní a oblati finanancí. V rámci studia získáte znalosti a dovednosti i z dalších oblastí, které jsou pro následující život v praxi důležité.

Co si pod tím představit? Když vašim cílem bude stát se například marketingovým specialistou, tak pouze s teoretickými znalostmi si nevystačíte. Je potřeba mít přehled o informačních technologiích, o statistice, ale také i o účetnictví a financích. To třeba jen proto, abyste byly schopni vyhodnotit jak vaše kampaně nebo reklama je úspěšná.

V programové bázi předmětů naleznete úvodní kurzy, které vás seznámí se základy v oblastech jako jsou: podniková ekonomika, ekonomie, marketing a obchod, informatika, statistika, hospodářská politika, daňová soustava, finanční účetnictví, 

Absolvent bakalářského studijního programu „Hospodářská politika a správa“ je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech institucí státní správy, samosprávy a dalších institucí. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností ve finanční oblasti a oblasti vztahů se státní správou, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivním způsobem činnost organizací zejména v oblasti financování podniku, účetnictví a správy daní, managementu apod. při vhodném zužitkování odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem efektivního zajištění všech činností.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

obecné ekonomicko-odborné

 • znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín
 • dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu
 • kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci

manažerské a řídicí

 • znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu
 • dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT
 • kompetence: řízení menších pracovních kolektivů

prezentační a komunikační

 • znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT
 • dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení
 • kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT

informační a komunikační technologie

 • znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni
 • dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích
 • kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení

jazykové

 • znalosti: znalost odborné terminologie v světovém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v světovém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce
 • kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v cizím jazyce

Podej si přihlaškuProgramy a Obory na PEF