Inženýrská informatika

 

Absolvent studijního programu získá dále specifikované znalosti, dovednosti a kompetentce pro svoje uplatnění:

 • k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky,
 • v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT,
 • k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů,
 • k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů,
 • k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem:

informatiky a ICT

 • znalosti: teoretických poznatků z oblasti teorie grafů, programovacích jazyků a dalších součástí i postupů v oblasti informatiky, metodických zásad a návrhů IS/ICT
 • dovednosti: samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metody a metodiky, vytvářet postupy řešení projektů komplexních programových aplikací a aplikací IS/ICT, řešit modely s využitím moderních ICT, rozhodovat o nasazení, využití a správě ICT a tyto technologie konfigurovat a řídit, pracovat ve vedení týmu
 • kompetence: řízení útvarů podnikové informatiky, rozvoj programových i technických řešení, odpovědnost za úroveň a využití ICT v podniku

automatizace a řízení

 • znalosti: komplexní správy, tvorby, nasazení a rozvoje velkých programových aplikací a informačních systémů, řídicí a automatizační techniky a jejího nasazení v podnikových aplikacích, problematiky systémů umělé inteligence, příslušných optimalizačních metod, modelovacích prostředků a technik a zásad systémového inženýrství
 • dovednosti: aplikovat zásady systémového inženýrství a znalosti ICT jak po stránce programátorské, tak i technické v oblasti automatizace a řízení podnikových procesů a jevů zejména ekonomických (finančních, personálních) a biologických (zemědělských, potravinářských), řešit modely s využitím soudobých technik a technologii, včetně prvků umělé inteligence
 • kompetence: činnosti experta se znalostí problematiky řízení a automatizace podniku v oblasti zejména ekonomických procesů a jevů, 

prezentace a komunikace

 • znalosti: principů technických i programových prostředků pro tvorbu a užití pokročilých multimediálních prezentací, manažerských dovedností
 • dovednosti: tvůrčím způsobem se podílet na tvorbě vysoce specializovaných multimediálních prezentací, vytvářet a konzultovat návrhy multimediálních prezentací, rozvíjet související ICT v podniku
 • kompetence: dotváření podnikové kultury s využitím multimédií, odpovědnost za uplatňovanou politiku v oblasti podnikové prezentace 

jazykové

 • znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
 • dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce
 • kompetence: příprava a samostatné vedení odborného jednání v anglickém jazyce

Podej si přihlaškuProgramy a Obory na PEF