Informatika naostro


Proč se přihlásit?

Dozvíš se spoustu nových informací ze specializované oblasti, která tě zajímá.
Změříš si svoje vědomosti v dané oblasti jak na praktické, tak teoretické úrovni.
Získáš povědomí o studiu informatiky na vysoké škole.
Setkáš se s vybavením, které jsi třeba ještě nepoužíval.
Budeš pracovat ve specializovaných laboratořích.
Seznámíš se s odborníky v dané oblasti.
Poznáš nové kamarády se stejnými zálibami.
Nejúspěšnější absolventi kurzu budou ohodnoceni a získají konkurenční výhodu u přijímacího řízení na PEF MENDELU.


Více informací na naostro.mendelu.cz.