Kurzy

 

S případné dotazy týkající se kurzů nám můžete zasílat na adresu pr@pef.mendelu.cz

Nabídka kurzů se dá rozdělit do následujících oblastí:

Finance

 • FINANČNÍ MANAGEMENT PRO NEEKONOMY S POČÍTAČOVOU PODPOROU
 • MEZINÁRODNÍ POLITICKO-EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI

Management

 • MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V OBCHODNÍ PRAXI
 • MANAGEMENT NEBO ŘÍZENÍ?
 • TIME MANAGEMENT
 • KOMUNIKACE JAKO KLÍČOVÁ MANAŽERSKÁ FUNKCE
 • RISK MANAGEMENT
 • KRIZOVÝ MANAGEMENT

Informatika

 • PROGRAMOVACÍ JAZYK PERL
 • ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ MOBILNÍCH APLIKACÍ PRO IOS
 • PŘÍPRAVA DOKUMENTŮ V SOULADU S ČSN 01 6910 (2014)
 • TYPOGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ, VARIANTA S TECHNOLOGIÍ LATEX/XELATEX
 • TYPOGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ, VARIANTA S TECHNOLOGIÍ WORD
 • KURZ PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE JAVA
 • KURZ PROGRAMOVÁNÍ PRO ANDROID
 • NÁVRH DATOVÉHO MODELU, JEHO PŘEVOD DO RELAČNÍ DATABÁZE A ZÁKLADY DOTAZOVÁNÍ
 • POKROČILÉ DOTAZOVÁNÍ A ZÁKLADY PL/SQL (DATABÁZOVÝ SYSTÉM ORACLE)

DVPP - Kurzy pro středoškolské pedagogy:

  • Metodická práce v oblasti ICT
  • Počítačem podporovaná výuka
  • Služby Google a jejich praktické využití
  • Didaktické testy
  • Příprava dokumentů v souladu s ČSN 01 6910 (2014)
  • Typografie a zpracování dokumentů s využitím kancelářské aplikace
  • Typografie a zpracování dokumentů v systému LATEX/XELATEX
  • Kurz programování v jazyce JAVA
  • Využití LMS Moodle ve výuce
  • Nové metody ve vyuce informatiky
  • Programovaání v C#
  • Programování v jazyce Python
  • Programování v PHP
  • Programování pro android

Podrobné informace o nabízených kurzech (kromě DVPP kurzů) naleznete zde.

Právo

 • NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
 • REGISTR SMLUV A JEHO FUNGOVÁNÍ
 • PRÁVO NA OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 • OBČANSKÝ ZÁKONÍK – ZÁKLADNÍ ORIENTACE

Účetnictví

 • ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
 • ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
 • MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ
 • ÚČTOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA (SPOLKU)
 • ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ S VYUŽITÍM ÚČETNÍHO SOFTWARU

Statistika

 • ZÁKLADY VÝPOČETNÍHO SYSTÉMU MATLAB
 • KURZ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY

 

 Podrobné informace o kurzech naleznete zde.