Spolupráce a partnerství

Možností spolupráce je celá řada, a jelikož má každá společnost specifické potřeby, jsme nakloněni nabídku přizpůsobit. Níže uvádíme výčet nejčastějších oblastí spolupráce:

 • Prezentace firmy v prostorách fakulty
  Prezentace firmy formou plakátů umístěných do rámů. Plochy jsou umístěny na frekventovaných místech fakulty. Možnost výraznější prezentace v rámci vybrané učebny.
 • Spolupráce na aplikovaném výzkum a poradenství
  Zpracování daného projektu firmy odborníky z PEF MENDELU.
 • Zprostředkování nabídek pracovních příležitostí
  Nabídky pracovních míst (praxe/stáže/částečné úvazky/hpp) vhodných pro studenty a absolventy PEF MENDELU jsou distribuovány na nástěnky pracovních příležitostí a interním informačním systémem.
 • Přednášky a workshopy – zapojení firmy do výuky
  Realizace přednášek odborníků na dané téma v rámci seminářů a přednášek konkrétního předmětu nebo také mimo výuku pro širokou veřejnost (studenti, absolventi, zájemci z řad studentů středních a vyšších odborných škol). Možnost využití prostor školy pro školení firem.
 • Závěrečné práce a projekty

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
+420 545 132 798
Kancelář: Q100