Spolupráce a partnerství

 

Možností spolupráce je celá řada, a jelikož má každá společnost specifické potřeby, jsme nakloněni nabídku přizpůsobit. Níže uvádíme výčet nejčastějších oblastí spolupráce:
  • Možnost praxí, stáží a trainee programů studentů ve vaší společnosti
  • Možnost zadávání pracovních inzerátů na interní dokumentový server, FB skupinu a na webové stránky fakulty
  • Zapojení společnosti do výuky (přednášky, semináře, projekty)
  • Spolupráce s konkrétním ústavem - poradenství, zapojení do vědeckých projektů
  • Zapojení společnosti do celouniverzitního veletrhu pracovních příležitostí Kariérní den
  • Zapojení společnosti do podnikatelského setkání Business Day
  • Prezentace firmy v prostorách fakulty a na pořádaných akcích
  • Možnost zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance vaší společnosti
  • Možnost pořádání firemních akcí (školení, kurzy, konference...) v reprezentativních prostorách fakulty
  • Systém partnerství (generální partner, hlavní partner, partner)

 

Externí firmy a instituce mají možnost využít specializované laboratoře Ústavu informatiky a Ústavu marketingu a obchodu.

V současné době se na fakultě nacházejí tyto laboratoře:

 

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Hana Urbánková, DiS.

Vedoucí PR oddělení 
+420 545 132 798
BA39N1090 (Q1.91)

hana.urbankova [zavináč] mendelu.cz