Praxe na bakalářském typu studia

Praxe pro obory mimo Management cestovního ruchu

 

Rozsah: 160 hodin, tj. 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru (nesmí přesáhnout 2 pracovní dny za týden a ome­zovat účast ve výuce) nebo 100 hodin v rámci pracovní smlouvy (např. DPP/ DPČ).

Předmět PRX Odborná praxe je ohodnocen 6 ECTS (z celkových 180/120).

Náplň praxe musí souviset s předměty doporučeného studijního plánu.

Podklady:

  1. Smlouva o zajištění odborné praxe (viz odkaz na dokument) nebo ověřená kopie pracovní smlouvy (minimálně Dohoda o provedení práce v rozsahu 100 hodin)
  2. Hodnocení pracoviště praxe - obsahová náplň praxe (viz odkaz na dokument)
  3. Hodnocení praxe zaměstnavatelem - potvrzení o vykonání praxe (viz odkaz na dokument).


Praxi si student bakalářského typu studia zajišťuje individuálně, může však využít aktuální nabídky spolupracujících institucí ZDE 

Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, vý­hradně na základě Smlouvy o zajištění odborné praxe nebo ověřené kopie pracovní smlouvy mezi studentem a zaměstnavatelem, předložené společně s hodnocením pracoviště praxe studentem a hodnocením praxe zaměstnavatelem.

Pokud bude praxe probíhat na základě Smlouvy o zajištění odborné praxe (nutno vyhotovit ve 3 stejnopisech), musí být tato podepsána před započetím praxe!

Hodnocení pracoviště praxe a hodnocení praxe zaměstnavatelem musí být dodána do čtrnácti dnů po ukončení praxe.

Ve výjimečných případech může být studentovi uznána praxe na základě živnosten­ského listu.

 

Potvrzení Smlouvy o zajištění odborné praxe vystavuje Mgr. Jana Holasová, 5. patro – viz kontakt.

Pokud vykonáváte praxi na základě DPP, DPČ či vlastní pracovní smlouvy, je nutné se dostavit ke konzultaci s pracovní smlouvou před ukončením praxe a vyhotovením hodnocení.

 

O započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období!

 

Požadované dokumenty:

Smlouva o zajištění odborné praxe

Hodnocení pracoviště praxe -  obsahová náplň praxe

Hodnocení praxe zaměstnavatelem - potvrzení o vykonání praxe

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Jana Holasová (jana.holasova@mendelu.cz, kancelář Q 6.11)

Úřední hodiny pro praxe: středa 12:30-15:00 (případně dle domluvy)

Praxe obor Management cestovního ruchu

Přihlašovací aplikaci pro obor Cestovní ruch najdete na adrese https://praxe.pef.mendelu.cz.