Studijní poradce

Pokud potřebuješ s něčím poradit, popř. něco řešit, obrať se na studijní poradce.

Jsou to studenti jako ty, kteří se orientují ve fakultních i univerzitních vnitřních předpisech a navíc mají i dobré kontakty, takže dokážou své sítě rozhodit po celé fakultě. Své nabyté znalosti a zkušenosti využívají právě k tomu, aby ti pomohli, nabídli řešení v rámci případně tíživé studijní situace, a nebo zodpověděli na jakékoliv otázky ohledně studia.

Jejich obrovskou výhodou je, že cokoliv, co řeší, je anonymizováno. Výhodu to má hlavně v momentě, kdy tvůj problém je větší a budeš si třeba chtít oficiálně stěžovat.


Jak studijní poradce zkontaktuješ?

Studijní poradci primárně využívají online komunikaci. Proto je můžeš oslovit buďto přes emailovou adresu poradci@pef.mendelu.cz, nebo přes facebookovou stránku, kterou využívají spolu se studentskými senátory PEF MENDELU.

Můžeš si s nimi domluvit schůzku nebo je odchytit na chodbě. Rádi se ti budou věnovat za každé situace.

Další možností komunikace je schránka na dotazy, která je umístěná oproti vrátnici PEFky. Primárně je určená na podněty ze strany studentů. Vybírá se jednou týdně. Vše se prošetřuje, řeší, případně dodá kompetentní osobě a zajistí se řešení.


Aktuální studijní poradci

Ivana Páchová
studentka oboru Finance
zástupkyně studentů v AS MENDELU