Odborné praxe

 

Bakalářské - obor cestovní ruch

Bakalářské - ostatní obory

Navazující magisterské

 

Praxe na bakalářském typu studia (mimo Management Cestovního ruchu):

  • vyřizuje Mgr. Jana Holasová (jana.holasova@mendelu.cz, kancelář Q 6.11),
  • úřední hodiny pro praxe: středa 12:30 – 15:00 (příp. dle dohody).

Praxe na navazujícím magisterském typu studia a praxe oboru Management Cestovního ruchu:

  • vyřizuje Ing. Jaroslav Pakosta (jaroslav.pakosta@mendelu.cz, kancelář Q1.82),
  • úřední hodiny pro praxe: čtvrtek 9:00-11:00.