Odborné praxe

 

Bakalářské - obor cestovní ruch

Bakalářské - ostatní obory

Navazující magisterské

 

Praxe na bakalářském typu studia (mimo Management Cestovního ruchu)

  • vyřizuje Mgr. Dorota Egerlová (dorota.egerlova@mendelu.cz, tel.: +420 545 132 722, kancelář Q1.90)
  • Úřední hodiny pro praxe: středa 9:00-11:30

Praxe na navazujícím magisterském typu studia a praxe oboru Management Cestovního ruchu

  • vyřizuje Ing. Jaroslav Pakosta (jaroslav.pakosta@mendelu.cz, kancelář Q1.82)
  • Úřední hodiny pro praxe: čtvrtek 9:00-11:00