Prezentace a letáky

 

Letáky PEF zajistí na požádání PR oddělení PEF (Q 1.90, pr@pef.mendelu.cz - napište počet ks a termín), v menším množství dostupné na Zahraničním oddělení DPEF, (Q1.92, foreign@pef.mendelu.cz). Letáky a brožury MENDELU na vyžádání na ZO rektorátu (pavla.soukopova@mendelu.cz).

 

Aktuální letáky – pořádané akce, konference / Upcoming events

 

Letáky studijní programy, ceníky / Leaflets - study programmes

 • PEF_Leták A5_en
 • PEF_Leták A5_ru
 • PEF_Plakát_en
 • MENDELU_Studijní programy_leták_en
 • MENDELU_Studijní programy_ceník_leták_en
 • MENDELU_Studijní programy_leták_ru
 • MENDELU_Studijní programy_ceník_leták_ru
 • MENDELU_Výměnné studijní pobyty_leták_en
 • MENDELU_Výměnné studijní pobyty_leták_ru
 • Kurz českého jazyka pro cizince_en
 • Kurz českého jazyka pro cizince_ru

 

Letáky výzkumných týmů / Research teams leaflets

Brožury /Brochures

 Prezentace /Presentations

Videa /Videos

Taška s dárkovými předměty 

 • na vyžádání připraví PR oddělení (pr@pef.mendelu.cz, Q 1.90)
 • k předání protějšku na zahraniční instituci
 • pro významnější hosty

 

Informační balíček pro přijíždějící hosty

Průvodce a plánek Brna k dispozici na zahraničním oddělení DPEF (Q 1.92)

 

 

Užitečné odkazy

 

Podělte se s námi o Vaše zkušenosti ze zahraničí. Uvítáme Vaše připomínky, dotazy a nápady z veletrhů studijních příležitostí, roadshows, návštěv na zahraničních institucích a dalších propagačních akcí. (foreign@pef.mendelu.cz)