Přijímací řízení
 

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Podmínky přijímacího řízení schvalované Akademickým senátem PEF MENDELU obsahují všechny podrobné informace o termínech, přijímacích zkouškách, možnostech prominutí zkoušek a další. Podmínky přijetí jsou zveřejněny na úřední desce fakulty, nebo je naleznete pod následujícím odkazem. 

Na PEF MENDELU bez přijímacích zkoušek 

Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na MENDELU

Bakalářské studium

 • začátek studia únor 2020

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 8. listopadu 2019.
  • Termín SCIO: 7. prosince 2019 (www.scio.cz).
  • V přijímacím řízení se zohledňují i výsledky uchazečů v testu OSP společnosti SCIO z termínů od 8. prosince 2018 do 25. května 2019 (nutno doložit žádostí).

Informace o termínech SCIO testů získáte na stránkách www.scio.cz, kde najdete i ukázky testů.    

Informace ohledně společnosti SCIO a GDPR naleznete na http://www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp.

 • začátek studia září 2020

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 31. března 2020 (podávání přihlášek bude otevřeno po projednání a schválení podmínek přijímacího řízení akademickým senátem PEF MENDELU).
  • Termín přijímací zkoušky z Testu předpokladů ke studiu (TPS): 14. dubna až 8. května 2020 (přesný termín obdrží uchazeč v pozvánce).
  • Přijímací zkoušku z TPS pořádá fakulta.
  • Upozornění: přijímací řízení do nově akreditovaných ekonomických bakalářských programů budou vyhlašována průběžně po případném udělení akreditace.

 

prihlaska.mendelu.cz

Testy TPS použité na přijímacích zkouškách v minulých obdobích.

Navazující magisterské studium

 • začátek studia únor 2020

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 8. listopadu 2019.
  • Termín příjímacích zkoušek z odborných předmětů: 2. až 6. prosince 2019.
 • začátek studia září 2020

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 12. dubna 2020.
  • Termín příjímacích zkoušek z odborných předmětů: 1. až 5. června 2020.

 

prihlaska.mendelu.cz

Testy použité na přijímacích zkouškách v minulých obdobích.

Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studijní programy (platné od roku 2018).

Doktorské studium

 • Termín podání přihlášky
 • Termín přijímacích zkoušek: 

prihlaska.mendelu.cz