Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterkého studia

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

prihlaska.mendelu.cz

Bakalářské studium

  • začátek studia září 2020
   • Termín podání přihlášky: nejpozději do 31. března 2020 (přihláška ke studiu)
   • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
   • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu (vzorový přijímací test TPS) a na program Administrace IS/ICT přijímací zkouška z okruhu Informatika
   • Termín přijímací zkoušky: od 14. dubna do 8. května 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
   • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
   • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 22. května 2020
   • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 1. července 2020). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu
   • Zápisy do studia: od 1. června do 10. července 2020
  B-EM Ekonomika a management (+K) (+AJ) (+S) (akademický program) - podána žádost o akreditaci
  B-MOS Management obchodu a služeb (+S) (profesní program)
  B-F Finance (akademický program) - podána žádost o akreditaci
  B-FS Finanční služby (profesní program) - podána žádost o akreditaci
  B-AII Administrace IS/ICT (+K) (profesní program)
  B-SI-EI Systémové inženýrství a informatika obor Ekonomická informatika (+S) (akademický obor)
  B-II-ARI Inženýrská informatika obor Automatizace řízení a informatika (akademický obor)

  (+K) program/obor/specializace je vyučován i v kombinované formě, (+AJ) v anglickém jazyce, (+S) program obsahuje specializace.

   • Upozornění: přijímací řízení do nově akreditovaných ekonomických bakalářských programů budou vyhlašována průběžně po případném udělení akreditace
   • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

  Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na MENDELU

  prihlaska.mendelu.cz

  Navazující magisterské studium

  • začátek studia září 2020
   • Termín podání přihlášky: nejpozději do 12. dubna 2020 (přihláška ke studiu)
   • Poplatek: 450 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku)
   • Přijímačky zkouška: Test z odborného předmětu (testy z minulých období)
   • Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškam
   • Termín přijímací zkoušky: od 1. do 5. června 2020 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS)
   • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů
   • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 22. května 2020 (studenti fakulty mohou podat e-žádost v UIS)
   • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozděi však do 1. července 2020). Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat do 1. července 2020 žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
   • Zápisy do studia: od 15. června do 10. července 2020

  N-EM-ME Ekonomika a management obor Manažersko-ekonomický (+K) (+AJ) (+S)
  N-HPS-FIM Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management (+S)
  N-HPS-UAD Hospodářská politika a správa obor Účetnictví a daně (+S)
  N-II-ARI Inženýrská informatika obor Automatizace řízení a informatika (+S)
  N-SI-EI Systémové inženýrství a informatika obor Ekonomická informatika (+AJ) (+S)

  (+K) program/obor/specializace je vyučován i v kombinované formě, (+AJ) v anglickém jazyce, (+S) program obsahuje specializace.

   • Všechny dokumenty (zejména žádosti) mohou uchazeči podávat i v elektronické podobě, pokud byly autorizovaně konvertované (více o možnosti autorizované konverze dokumentů), na e-mailovou adresu studijni@pef.mendelu.cz a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu

  Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na MENDELU

  prihlaska.mendelu.cz

  Mám zájem o doktorské studium

  Akce pro uchazeče

  Nekupujte zajíce v pytli, přijďte se podívat, jaké to u nás je. Zájemcům o studium u nás nabízíme několik možností, jak poznat prostředí fakulty a univerzity.