Přijímací řízení
 

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Podmínky přijímacího řízení schvalované Akademickým senátem PEF MENDELU obsahují všechny podrobné informace o termínech, přijímacích zkouškách, možnostech prominutí zkoušek a další. Podmínky přijetí jsou zveřejněny na úřední desce fakulty, nebo je naleznete pod následujícím odkazem. 

Podmínky přijetí

Na PEF MENDELU bez přijímacích zkoušek 

Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na MENDELU

Přípravné kurzy

Bakalářské studium

 • začátek studia únor 2019

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 15. listopadu 2018
  • Termín příjímacích zkoušek:
 • začátek studia září 2019 

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 31. března 2019
  • Termíny SCIO (www.scio.cz)

 

prihlaska.mendelu.cz

 

Informace o termínech SCIO testů získáte na stránkách www.scio.cz , kde najdete i ukázky testů.    

Informace ohledně společnosti SCIO a GDPR naleznete na http://www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

 

Navazující magisterské studium

 

 

 • začátek studia únor 2019

  • Termín podání přihlášky  nejpozději do 15. listopadu 2018
  • Termín příjímacích zkoušek: 3. - 7. prosince 2018

 

 • začátek studia září 2019 (kompletní nabídka oborů)

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 10. dubna 2019

 

prihlaska.mendelu.cz

 

Doktorské studium

 • Termín podání přihlášky nejpozději do 31. května 2019
 • Termín přijímacích zkoušek

prihlaska.mendelu.cz