Přípravné kurzy

Přípravné kurzy ke studiu jsou určeny pro zájemce o studium jako příprava k přijímacím zkouškám. V silné konkurenci mezi uchazeči je podstatné, aby student byl mezi ostatními uchazeči jedním z nejlepších, protože zájemců o studium je čím dál více a na minimální požadovanou úroveň napíše zkoušky vysoké množství uchazečů. Právě díky absolvování těchto kurzů může uchazeč podstatně zvýšit šanci na přijetí. Hlavním obsahem kurzů je seznámení s látkou potřebnou ke zvládnutí konkrétních přijímacích zkoušek. Studenti si v průběhu kurzu procvičí typové otázky minulých let a vyzkouší přijímací zkoušky nanečisto. Samozřejmostí je aktivní přístup vyučujících, se kterými je možné konzultovat nejasnosti, týkající se probraného učiva. Studenti přípravných kurzů si mohou také vyzkoušet i přijímací testy z minulých let.

Dotazy odpovíme na tel. č. 545 132 723 / 545 132 701 / 545 132 727, a na emailu pripravnekurzy@pef.mendelu.cz.

Po přihlášení do konkrétního kurzu obdržíte obratem informační email s pokyny pro platbu.


Bakalářské studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce

Zásilková služba - přípravná brožura z matematiky

Přípravná brožura z matematiky – ke stažení

Zde si můžete bezplatně stáhnout přípravnou brožuru matematiky

Brožura obsahuje cca 480 příkladů, ze kterých jsou vybírány i příklady na přijímací zkoušky.


Navazující magisterské studium - program Hospodářská politika a správa

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na studijní program Hospodářská politika a správa je určen pro zájemce o studijní obory Účetnictví a daně a Finance a investiční management na navazujícím magisterském stupni studia, a to jak v prezenční tak kombinované formě.

O tyto obory bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Přípravný kurz se bude skládat z tematických oblastí přijímací zkoušky a bude probíhat formou dvoudenního soustředění (pátek a sobota) v termínu 24. – 25. května 2019.

Soustředění: 24. - 25. května 2019

Termín přihlášek: 24. května 2019

Přihlašovací formulář

Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 3. června do 7. června 2019 z předmětů souvisejících s tematickým zaměřením kurzu. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně a oznámen písemnou formou v dostatečném předstihu. Zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči jsou vygenerovány individuální testy, které jsou okamžitě po odevzdání vyhodnoceny. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky testů. Přihlášky ke studiu jsou přijímány prostřednictvím aplikace Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně.


Navazující magisterské studium - program Ekonomika a management

 

Přípravný kurz se bude skládat z tematických oblastí přijímací zkoušky a bude probíhat formou dvoudenního soustředění (pátek a sobota) v termínu 24. - 25. května 2019.

Soustředění: 24. - 25. května 2019

Termín přihlášek: 24. května 2019

Přihlašovací formulář

Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 3. června do 7. června 2019 z předmětů souvisejících s tematickým zaměřením kurzu. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně a oznámen písemnou formou v dostatečném předstihu. Zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči jsou vygenerovány individuální testy, které jsou okamžitě po odevzdání vyhodnoceny. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky testů. Přihlášky ke studiu jsou přijímány prostřednictvím aplikace Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně.