Projekty

Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR) se pracovníci fakulty zapojují, jak do řešení významných operačních programů jako Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OP PIK) a do řešení různorodých mezinárodních projektů. Aktuálně jsou řešeny projekty v rámci programů COST a Erasmus+. V minulosti byli pracovníci fakulty zapojeni do programů Evropské komise Horizon 2020, 7. rámcový program, dále COST, Erasmus+, EHP a Norské fondy či Visegrad Fund. Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Seznam vybraných projektů

Mezinárodní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Příprava budoucích IT profesionálů pro oblast umělé inteligence Cyril Klimeš Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2021-2024
Measurement of CABM impact on the Czech Republic Danuše Nerudová European Climate Foundation 2021-2022
Partnership on university plagiarism prevention(PUPP) Dita Henek Dlabolová Social Sciences and Humanities Research Council 2021-2028
European network for Mediterranean cyclones in weather and climate Robert Stojanov COST 2020-2024
Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society Tomáš Foltýnek Erasmus+ KA2 Strategic Partnership 2020-2023
Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism Lubor Lacina Visegrad Strategic 2020-2022
Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity Veronika Solilová Visegrad Strategic 2020-2022
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum Jiří Rybička Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2019-2022
Work-based Learning in Future IT Professional Education Cyril Klimeš Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2018-2021
Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research on Climate Change, Food Insecurity, Political Instability Robert Stojanov COST 2017-2021
Ocean Governance for Sustainability – challenges, options and the role of science Robert Stojanov COST 2016-2020
Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy (RESTORE) Robert Stojanov COST 2017-2021
International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network Robert Stojanov COST 2017-2019
European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2016-2019
FairTax – Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies Danuše Nerudová H2020 2015-2019
Gender and health impacts of policies extending working life in western countries Martina Rašticová COST 2015-2019
Financial Accounting II focusing on V4 countries Patrik Svoboda Visegrad Grant 2015-2018
Welfare, Wealth and Work for Europe Petr Rozmahel 7. RP 2012-2016
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU? Lubor Lacina Jean Monnet 2012-2015
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture Svatopluk Kapounek Jean Monnet 2012-2014

Národní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení

Location Insights For Business Intelligence

Výzva: OP PIK Aplikace – Výzva IX
Název projektu: Location Insights For Business Intelligence
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026840
Plánovaná doba realizace: 04/2022- 05/2023

Jan Přichystal OP PIK 2022-2023
Rozvoj kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje vedoucí ke snížení plýtvání potravin Lucie Veselá ESF 2021-2023

Výzkum a vývoj softwarové platformy s prvky umělé inteligence pro digitální kancelář

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření nové softwarové platformy pro řešení požadavků pracovníků v organizacích, zajištění maximální míry automatizace procesů s použitím umělé inteligence.


František Dařena OP PIK 2021-2023
Pilotní výzkum základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOP David Procházka OP PIK 2021-2023
Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů Břetislav Andrlík TAČR 2021-2023
Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacích Jaromír Landa MVČR - BV 2021-2022
Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující Martin Lakomý GAČR 2021-2024
Data Processing Software Jan Přichystal OP PIK 2020-2022
Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem Hana Porkertová GAČR 2020-2022
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání Lea Kubíčková TAČR 2019-2022
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky Svatopluk Kapounek GAČR 2019-2021
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR Petr David TAČR 2018-2020
Vládnutí a etika ve veřejné správě Martina Rašticová TAČR 2018-2021
Smart Migration Robert Stojanov TAČR 2018-2022
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Jitka Janová GAČR 2018-2020
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky Danuše Nerudová GAČR 2018-2020
Multicriterial Text Analysis Software Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS software Jan Přichystal OP PIK 2017-2018
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulaceOptimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Pavel Žufan GAČR 2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování Jiří Hřebíček / Oldřich Trenz GAČR 2017-2019
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců Cyril Klimeš OP VVV 2017-2022
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce Petr Jedlička OP VVV 2017-2021
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně Marcel Ševela OP VVV 2017-2022
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Marcel Ševela OP VVV 2017-2021
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech Luboš Střelec GAČR 2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy Svatopluk Kapounek GAČR 2016-2018
Výzkum v oblasti kvality života senior v ČR Lea Kubíčková TAČR 2016
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí Lea Kubíčková TAČR 2016-2017
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky Martina Rašticová TAČR 2016-2017