Projekty

Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR) se pracovníci fakulty zapojují, jak do řešení významných operačních programů jako Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OP PIK) a do řešení různorodých mezinárodních projektů. Aktuálně jsou řešeny projekty v rámci programů COST a Erasmus+. V minulosti byli pracovníci fakulty zapojeni do programů Evropské komise Horizon 2020, 7. rámcový program, dále COST, Erasmus+, EHP a Norské fondy či Visegrad Fund. Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Seznam vybraných projektů

Realizované projekty na PEF

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum Jiří Rybička Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2019-2021
Work-based Learning in Future IT Professional Education Cyril Klimeš Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2018-2021
Current Immigration Flows to Europe - New Data, Concepts and Methodological Approaches in Migration Research Robert Stojanov COST 2017-2021
Adaptation of Households to Climate Extremes Impacts in Central Europe Robert Stojanov COST 2017-2021
Drylands, Climate Change and Population Dynamics Robert Stojanov COST 2017-2021
Migration as Adaptation in Low-laying Islands Robert Stojanov COST 2016-2020
European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2016-2019
FairTax – Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies Danuše Nerudová H2020 2015-2019
Gender and health impacts of policies extending working life in western countries Martina Rašticová COST 2015-2019
Financial Accounting II focusing on V4 countries Patrik Svoboda Visegrad Grant 2015-2018
Welfare, Wealth and Work for Europe Petr Rozmahel 7. RP 2012-2016
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU? Lubor Lacina Jean Monnet 2012-2015
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture Svatopluk Kapounek Jean Monnet 2012-2014

Národní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Data Processing Software Jan Přichystal OP PIK 2020-2022
Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem Hana Porkertová GAČR 2020-2022
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání Lea Kubíčková TAČR 2019-2020
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky Svatopluk Kapounek GAČR 2019-2021
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR Petr David TAČR 2018-2020
Vládnutí a etika ve veřejné správě Martina Rašticová TAČR 2018-2021
Smart Migration Robert Stojanov TAČR 2018-2022
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Jitka Janová GAČR 2018-2020
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky Danuše Nerudová GAČR 2018-2020
Multicriterial Text Analysis Software Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS software Jan Přichystal OP PIK 2017-2018
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulaceOptimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Pavel Žufan GAČR 2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování Jiří Hřebíček / Oldřich Trenz GAČR 2017-2019
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců Cyril Klimeš OP VVV 2017-2022
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce Petr Jedlička OP VVV 2017-2021
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně Marcel Ševela OP VVV 2017-2022
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Marcel Ševela OP VVV 2017-2021
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech Luboš Střelec GAČR 2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy Svatopluk Kapounek GAČR 2016-2018
Výzkum v oblasti kvality života senior v ČR Lea Kubíčková TAČR 2016
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí Lea Kubíčková TAČR 2016-2017
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky Martina Rašticová TAČR 2016-2017