Státní zkouška

Studenti zapsaní ke studiu na Provozně ekonomické fakultě absolvují studium úspěšným složením Státní zkoušky, jejíž povinnou součástí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce. Podmínkou připuštění ke státní zkoušce je splnění všech povinností daných studijním plánem studenta a získání alespoň 180 kreditů na bakalářském studiu nebo alespoň 120 kreditů na navazujícím magisterském studiu.

Od zimního semestru 2020/2021 probíhají všechny státní zkoušky formou obhajoby závěrečné práce a následné odborné rozpravy z předmětů státní zkoušky. Odborné oblasti každého předmětu státní zkoušky jsou vymezeny tematickými celky, které vycházejí z vybraných povinných předmětů studijního plánu.

U státní zkoušky se tak odbornou rozpravou zkouší a ověřují schopnosti studentů propojit nabyté znalosti a jejich použití v širších souvislostech zejména v kontextu studentovy závěrečné práce. Státní zkouška tedy neověřuje jen mechanický výčet znalostí, ale zejména jejích pochopení, pochopení souvislostí, aplikací a důsledků. Věnujte tedy mimořádnou pozornost tematickým celkům v UIS. Snažte se tematické celky spíše naučit a pochopit v odborném kontextu Vašeho odborného zaměření. Více o odborné rozpravě zde.

V původních akreditacích navazujících magisterských studijních programů Ekonomika a management, obor Manažersko-ekonomický v českém a anglickém jazyce, a Hospodářská politika a správa, musí před státní závěrečnou zkouškou studenti absolvovat ještě i dílčí státní zkoušku z Ekonomie, resp. Hospodářské politiky. Více o dílčí státní zkoušce zde.

Státní zkoušky probíhají dvakrát ročně, a to v lednu a červnu. Studenti, kteří u státní zkoušky neuspěli, se mohou přihlásit na opravnou státní zkoušku v září nebo v běžném termínu.

Studenti si v semestru, kdy chtějí absolvovat státní zkoušku registrují a zapisují předmět státní bakalářské, závěrečné nebo magisterské zkoušky. V průběhu semestru si pak v období určeném harmonogramem fakulty podávají přihlášku ke státní zkoušce. Pokud se studentovi nepodaří úspěšně splnit všechny povinnosti pro připuštění ke státní zkoušce, bude mu přihláška zrušena. Předmět související se státní zkouškou si pak zapíše následující semestr. Pokud student u státní zkoušky neuspěje (neobhájí práci nebo je klasifikována odborná rozprava z nějakého předmětu státní zkoušky jako nevyhovující), může danou část nevykonané státní zkoušky konat v opravném termínu následující semestr. Více informací naleznete v čl. 21 Studijního a zkušebního řádu MENDELU.


Více informací naleznou studenti v přihlášce ke státní zkoušce nebo pod svým studijním plánem v Kontrole plánu v Portálu studenta.

Omezení kvůli covidu! S ohledem na aktuální situaci státní zkoušky v letním semestru akademického roku 2020/2021 nejsou zahajovány společným zahájením a uvítáním studentů. Studenti se dostaví nejdříve 15 minut a nejpozději 5 minut před časem uvedeným v harmonogramu státní zkoušky.

Zkoušení probíhá dle harmonogramu státní zkoušky. Státní zkušební komise začínají zkoušet dopoledne v 8:00 a odpoledne ve 12:00 s tím, že někdy mezi 11:00 a 12:00 má státní komise pauzu na oběd. Každý student tak v UISu nejpozději 7 dní před vlastní státní zkouškou uvidí nejen složení komise, ale i harmonogram zkoušení.

Studenti na státní zkoušce probíhající na fakultě nezajišťují občerstvení ani „dárečky“ zkušební komisi. O občerstvení se postará fakulta, abyste se mohli plně soustředit na přípravu ke státní zkoušce.


Přehled předmětů státní zkoušky v nových akreditacích

Kód Program Předměty státní zkoušky
B-AII Administrace IS/ICT Obhajoba BP
Technické a systémové prostředky
Správa informačních systémů
B-EAM Ekonomika a management Obhajoba BP
Ekonomie
Tematický okruh specializace
B-EAMA Economics and Management Defence of the bachelor’s thesis
Economics
Management and Marketing
B-F Finance Obhajoba BP
Hospodářská politika
Finance
B-FS Finanční služby Obhajoba BP
Ekonomie a finance
Finanční produkty a služby
Účetnictví a daně
B-MOS Management obchodu a služeb Obhajoba BP
Podniková ekonomika
Tematický okruh specializace
B-OI Otevřená informatika Obhajoba BP
Vývoj software
Informační a komunikační technologie
N-EAM Ekonomika a management Obhajoba DP
Ekonomie a ekonomika
Tematický okruh specializace
N-EAMA Economics and Management Defence of the master’s thesis
Economics and Business Economics
Track
N-OI Otevřená informatika Obhajoba DP
Řízení vývoje software a služeb
Informatika
N-OIA Open Informatics Defence of the master’s thesis
Management of software and services development
Informatics
N-UAD Účetnictví a daně Obhajoba DP
Ekonomie
Účetnictví
Daně