Studijní pobytyStáže

 

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

 

 STUDENTSKÉ MOBILTY

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty 
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, 
Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

Praktické stáže (Erasmus+)

 

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok

Bilaterální dohody

září

následující kalendářní rok

leden 

zbývající část téhož kalendářního roku

 

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

Leden: S PEFkou do světa– propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Newsletter - novinky o zahraničních výjezdech (přihlaste se k odběru: Osobní management - Odběr novinek - Zahraniční aktivity)

Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.