Studentské mobility

Studenti na bakalářském stupni, kteří úspěšně absolvovali studijní pobyt (a který trval více než 30 dní), jsou automaticky přijati do magisterského studia bez nutnosti složení přijímací zkoušky. Stačí si jen podat Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na navazující magisterské studium.

Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide. 


Jak se přihlásit

  • Najděte si firmu/instituci, která Vás přijme na stáž,
  • získejte od zaměstnavatele akceptační dopis
  • podejte si přihlášku v Kontaktním centru (e-Agenda/ Kontaktní cemtrum/ Hledám řešení/ 104_Z: Přihláška na praktickou stáž).


Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

STUDENTSKÉ MOBILTY termín výběrového řízení termín výjezdu
Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)
leden ZS nebo LS následujícího akademického roku
květen LS následujícího akademického roku
Praktické stáže (Erasmus+) leden, květen zbývající část téhož akademického roku
duben následující akademický rok
Bilaterální dohody
(pobyty, stáže)
květen následující kalendářní rok
leden zbývající část téhož kalendářního roku

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

„S PEFkou do světa“

Newsletter - novinky o zahraničních výjezdech (přihlaste se k odběru: Osobní management - Odběr novinek - Zahraniční aktivity)