Studentské mobility

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

STUDENTSKÉ MOBILTY termín výběrového řízení termín výjezdu
Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)
leden ZS nebo LS následujícího akademického roku
září LS téhož akademického roku
Praktické stáže (Erasmus+) leden, září zbývající část téhož akademického roku
duben následující akademický rok
Bilaterální dohody
(pobyty, stáže)
září následující kalendářní rok
leden zbývající část téhož kalendářního roku

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží.

„S PEFkou do světa“ – propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Newsletter - novinky o zahraničních výjezdech (přihlaste se k odběru: Osobní management - Odběr novinek - Zahraniční aktivity)


Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.