Studentské mobility

Od 2. do 20. května 2022 si můžete podávat přihlášky do výběrového řízení na:

 • studijní pobyty Erasmus+ (letní semestr 2022/2023)
 • stáže (na léto a akademický rok 2022/23)
 • bilaterální dohody - studijní pobyty a stáže (kalendářní rok 2023)
Jazykové testy proběhnou v termínu od 30. 5. – 10. 6. 2022.
Výsledky budou vyhlášeny 20. 6. 2022.

Volná místa pro studijní pobyty Erasmus+

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

„S PEFkou do světa“

<

Newsletter - novinky o zahraničních výjezdech (přihlaste se k odběru: Osobní management - Odběr novinek - Zahraniční aktivity)

Studenti na bakalářském stupni, kteří úspěšně absolvovali studijní pobyt (a který trval více než 30 dní), jsou automaticky přijati do magisterského studia bez nutnosti složení přijímací zkoušky. Stačí si jen podat Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na navazující magisterské studium.


Jak se přihlásit

 • Najděte si firmu/instituci, která Vás přijme na stáž,
 • Získejte od zaměstnavatele akceptační dopis
 • Podejte si přihlášku:
   Erasmus+: v Kontaktním centru
   Bilaterální dohody: papírově.Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

STUDENTSKÉ MOBILTY termín výběrového řízení termín výjezdu
Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)
prosinec & leden ZS nebo LS následujícího akademického roku
2. 5. – 20. 5. 2022 (květen) LS následujícího akademického roku
Praktické stáže (Erasmus+) leden &
2. 5. – 20. 5. 2022 (květen)
zbývající část téhož akademického roku
duben následující akademický rok
Bilaterální dohody
(pobyty, stáže)
2. 5. – 20. 5. 2022 (květen) následující kalendářní rok
prosinec & leden zbývající část téhož kalendářního roku

Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.