Studentské mobility

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

STUDENTSKÉ MOBILTY termín výběrového řízení termín výjezdu
Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)
leden ZS nebo LS následujícího akademického roku
květen LS téhož akademického roku
Praktické stáže (Erasmus+) leden, květen zbývající část téhož akademického roku
duben následující akademický rok
Bilaterální dohody
(pobyty, stáže)
květen následující kalendářní rok
leden zbývající část téhož kalendářního roku


Studenti na bakalářském stupni, kteří úspěšně absolvovali studijní pobyt (a který trval více než 30 dní), jsou automaticky přijati do magisterského studia bez nutnosti složení přijímací zkoušky. Stačí si jen podat Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na navazující magisterské studium.

Jak se přihlásit

  • Vyberte univerzitu,
  • připravte Learning agreement proposal pro každou univerzitu,
  • podejte v UIS elektronickou přihlášku a vytiskněte ji (Portál studenta → podání přihlášky na zahraniční pobyt).
  • Najděte si firmu/instituci, která Vás přijme na stáž,
  • získejte od zaměstnavatele akceptační dopis
  • podejte si přihlášku v Kontaktním centru (e-Agenda/ Kontaktní cemtrum/ Hledám řešení/ 104_Z: Přihláška na praktickou stáž).

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží.

„S PEFkou do světa“ – propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Newsletter - novinky o zahraničních výjezdech (přihlaste se k odběru: Osobní management - Odběr novinek - Zahraniční aktivity)


Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.