Studentské aktivity

Spolky

Na fakultě se můžeš věnovat hned vícero studentským aktivitám. V první řadě tady působí fakultní spolek SU PEF MENDELU. Pokud ti je však fakulta malá, určitě tě zaujme univerzitní spolek Studenti MENDELU nebo ESN MENDELU Brno.

Spolek Studentské unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Členové Spolku Studentské Unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně svou aktivitou oživují studentský život na fakultě. Organizují Prvákoviny, kvízy, Královské hry, Beerpong turnaje, aj. SU PEF zpravidla sdružuje komunitu aktivních studentů, kteří mají volnou ruku v rozvíjení svých myšlenek, dovedností a nápadů.

Nejočekávanější akcí, na kterou je celá fakulta pyšná, je však Ples PEF MENDELU, který je plně organizován členy spolku, tedy studenty. Ples se každý rok odehrává v jiném duchu, ale tradičně zaujímá místo v Boby centru a to vždy první čtvrtek v březnu. Zahajovací předtančení studentů, bohatý program, skvělé kapely a volba krále a královny PEF MENDELU nikdy nechybí.

Rádi tě na našich akcích uvidíme. A pokud se k nám chceš přidat, napiš nám na naší facebookové stránce.

Chceš, aby ti nic neuniklo? Sleduj nás na FB.

Studenti MENDELU

Studenti MENDELU je poměrně mladým celouniverzitním spolkem, který spojuje studenty všech fakult. Úzce spolupracuje se SKASem (Studentská komora akademického senátu) a se spolky na MENDELU.

Největším úkolem, který spolek má, je reprezentace studentů MENDELU jak na celouniverzitních akcích jako je Záškolovák MENDELU, tak i na akcích meziuniverzitních jako například brněnském studentském festivalu Majáles.

V roce 2019 také organizoval první studentský ples naší univerzity pod názvem Benefiční ples MENDELU.

Chceš se zapojit do propojování fakult a pomáhat s organizací velkých akcí? Přidej se k nám. FB

ESN MENDELU

ESN MENDELU (Erasmus Student Network Mendelovy University) je studentská organizace, která se stará o zahraniční studenty, přijíždějící studovat na Mendelovu univerzitu.

Jsme otevřeni všem studentům ze všech fakult Mendelovy univerzity. Našim hlavním cílem je vytvořit mezinárodní komunitu, díky které se zahraniční studenti budou cítit vtaženi do života v České Republice. Toho dosahujeme skrz různorodé akce, které pořádáme v průběhu roku.

Zahraniční studenti se mohou podílet na našich sportovních a kulturních aktivitách, ve vzdělávacích akcích (Country presentation, Erasmus in Schools, Café Lingea,...) nebo se účastnit výletů po České republice i zahraničí, kde zažijí spoustu množství zážitků a získají přátele z celého světa.

Pokud by tě lákalo stát se členem ESN MENDELU a být součást skvělé komunity, která zlepšuje a ulehčuje život zahraničním studentům, kontaktuj nás tu.

Pokud tě to zaujalo, ale máš pocit, že být členem ESN MENDELU by pro tebe bylo příliš časově náročné, máme tu ještě jednu možnost jak se zapoji.

Představujeme ti Buddy System. Buddíci pomáhají a podporují zahraniční studenty na MENDELU, a ulehčují jim jejich každodenní život v Brně. Můžeš si vybrat, jestli se budeš starat jen o jednoho Erasmáka, nebo rovnou třeba o tři - to záleží jen na tobě.

Pro více informací o Buddy Systemu navštivte esnmendelu.cz nebo nás kontaktujte na hrmanager@esnmendelu.cz.

Jiné studentské aktivity

PEF Times je měsíčník, který tě má informovat a vtáhnout tě do dění na fakultě. Touto cestou poskytnout platformu pro studenty i zaměstnance, kteří by chtěli přispět či sdělit svůj názor. Mimo to ale chceme pobavit a naučit. Proto v každém vydání narazíte nejen na spoustu nových informací, ale také na rubriku v angličtině či na rozhovory se zajímavými osobnostmi naší fakulty.

Redakce PEF Times je tvořena studenty a ačkoliv se snažíme mít rozhled, nemůžeme vědět vše. Uvítáme tedy jakoukoliv pomoc, ať už se jedná o psaní článků, grafiku, komunikaci nebo cokoliv jiného, co by nám pomohlo pravidelně vydávat a neustále se zlepšovat. Proto, pokud máš zájem, neváhej a ozvi se nám.

Vydaná čísla:

Speciální vydání:

Kontakt:

peftimes@gmail.com

Krabička ve studovně

Služby pro studenty – Poradenské a profesní centrum

Studenti i zaměstnanci Provozně ekonomické fakulty mohou využít služeb Poradenského a profesního centra MENDELU. Nabízené služby jsou poskytovány zdarma a v prezenční i online formě.

Portfolio poskytovaných služeb zahrnuje zejména rozvojové kurzy s nejrůznější tématikou, studijní poradenství, kariérové poradenství a koučování v oblasti profesního i osobnostního rozvoje a psychologické služby. Dále je to odborné právní poradenství a také služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, především úprava studijních podmínek těm, kterým studium znesnadňuje jejich hendikep nebo onemocnění.

Neváhejte služeb poradenského centra využít, jsou tu pro Vás!