Studentské spolky

 

SUPEF

 

Členové Spolku SU PEF (Spolek Studentské unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně) se aktivně zapojují do dění na fakultě a každodenně pracují na tom, aby byl pro tebe život na fakultě příznivější. Zabýváme se řadou vzdělávacích a zábavných projektů, na kterých se můžeš odreagovat.

Posláním Spolku SU PEF je šířit dobré jméno fakulty, budovat dobrou pověst studentů a absolventů. Jednou ze složek naší práce je také navazovat spolupráci s firmami a veřejností s cílem poskytování výhod studentům PEF MENDELU. Pořádáme pro tebe různé zábavné, kulturní či sportovní akce a snažíme se ti tak co nejvíce zpříjemnit studentský život.

www.supef.cz

 

Lidé z praxe je studentský projekt, který propojuje teorii a praxi na vysoké škole prostřednictvím diskusních setkání studentů s významnými osobnostmi.

www.lidezpraxe.cz

 

ESN MENDELU (Erasmus Student Network of Mendel University) is a student organisation which takes care of foreign students coming to Brno. Our members are students from all faculties of our university.

Our goal is to allow the students to create friendships and wonderful memories through all kinds of events that we do. From trips abroad (Krakow, Budapest, …) and sports and cultural activities to educational events (Country presentation, Erasmus in schools, Café Lingea, …) everyone can find something their interested in.

ESN MENDELU Facebook