Potřebuji vyřídit

Last revision provided by Machay at 20.02.2019

Na této stránce najdeš podrobný návod jak postupovat při vyplňování písemných nebo elektronických žádostí.

Můžeš si požádat o náhradní termín zápisu do studia, pokud se z nějakého důvodu nemůžeš dostavit na zápis v den, který ti byl přidělen.

Žádost se podává písemně. Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Pokud jsi již student PEF nebo MENDELU, můžeš podat e-žádost.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Možnost mimořádného (čtvrtého) termínu zkoušky Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně bohužel nepřipouští. Pokud si tedy žádost podáš, nebude jí moci být vyhověno.

Možnost opakovat část studia Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně nepřipouští. Pokud si tedy žádost o opakování semestru nebo ročníku podáš, nebude jí moci být vyhověno.

Můžeš požádat o přerušení studia z těchto důvodů:

  • Máš splněné podmínky pro zápis do dalšího semestru (jsi na přelomu semestrů).
  • Reprezentuješ Českou republiku ve sportu a nebo věnuješ čas přípravě na reprezentační sportovní událost. Samozřejmě musíš doložit potvrzení vydané sportovní organizací, která zastupuje tvůj sport v ČR.
  • Těhotenství, porod nebo rodičovství. Máš právo požádat o přerušení studia na celou uznanou dobu rodičovství. Více informací zde.
  • Vážný zdravotní důvod. Je potřeba doložit potvrzení od lékaře.
  • Z dalších důvodů hodných zvláštního zřetele. Je třeba řádně odůvodnit žádost o přerušení.

Studium může být přerušeno i opakovaně. Je vždy přerušeno na dobu určitou. Akorát celková doba přerušení studia nesmí být delší než polovina standardní doby studia (až 1,5 roku na bakalářském stupni a 1 rok na navazujícím stupni). Přerušení studia se ti nezapočítává do maximální doby studia.

Po dobu přerušení studia nejsi studentem! Staneš se jím po opětovném zápisu do studia, což musíš udělat nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení přerušení studia. Nebo můžeš požádat o prodloužení přerušení studia. Jestli tak neučiníš, tvé studium bude bohužel ukončeno.

Pro přerušení se žádost podává písemně. Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Další žádosti týkající se přerušení studia:

  • Žádost o prodloužení přerušení studia zde.
  • Žádost o předčasné ukončení přerušení studia zde.
  • Žádost o opětovný zápis do studia zde.

Více informací zjistíš u své studijní referentky.

Přišel jsi na PEFku z jiné univerzity?

Žádost o uznání předmětů se v tomto případě podává písemně.

Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Nezapomeň doložit úředně potvrzené sylaby předmětů z předchozího studia a výpis ze studia.

Studuješ na PEFce?

Pokud jsi úspěšně ukončil identický předmět v jiném oboru, programu, jiném stupni studia na PEFce nebo jsi absolvoval zahraniční studijní pobyt, tak e-žádost podáváš přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností.

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o uznání předmětů (vypiš, o které předměty se jedná).

Děkuji.

XX YY

Pokud ses ocitl v situaci, kdy nemůžeš pokračovat ve svém studiu, tak vyplň toto prohlášení. Vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Dnem ukončení studia pak bude den, kdy bylo univerzitě doručeno tvé prohlášení o zanechání studia.

Pokud chceš změnit formu studia, musíš si nejdřív zjistit, jestli je v období, do kterého chceš přejít, uskutečňováno studium v této formě. Pokud ano, je možné o změnu formy studia požádat.

Žádost se podává písemně. Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Pokud chceš změnit studijní obor, musíš si nejdřív zjistit, jestli je daný obor otevřen a jestli je uskutečňován ve stejném studijním programu jako tvůj současný obor. Pokud ano, je možné o změnu oboru požádat.

Žádost se podává písemně. Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Můžeš ji podat na základě některého z těchto aspektů:

  • Prvním aspektem je zahraniční studijní pobyt, praxe nebo stáž, která trvala déle než 30 dní.
  • Dalším je osvobození od přijímací zkoušky na základě tvého studijního průměru na bakalářském stupni studia.

To vše pod podmínkou, že se hlásíš do navazujícího magisterského studijního programu v českém jazyce, který navazuje na bakalářský studijní program, který studuješ nebo jsi úspěšně absolvoval před méně než třemi lety na fakultě.

Žádost se podává písemně. Vyplň tuto žádost, vytiskni, podepiš a dodej na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Vždy ji podávej až v době vyčerpání veškerých pokusů na zkoušky, resp. až si budeš na 100% jistý, že 12 kreditů nezískáš.

Podáváš e-žádost přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 12 kreditů.

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 12 kreditů v prvním semestru. Během výukové části/zkouškového období jsem …. (na delší dobu onemocněl, XXXX a pod.).

Děkuji.

XX YY

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty.

Vždy ji podávej až v době vyčerpání veškerých pokusů na zkoušky, resp. až si budeš na 100% jistý, že 40 kreditů nezískáš.

Podáváš e-žádost přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry.

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry. Během výukové části/zkouškového období jsem …. (na delší dobu onemocněl, XXXX a pod.)

Děkuji.

S pozdravem

XX YY

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty, pokud jimi můžeš své odůvodnění podpořit.

Každý předmět můžeš mít zapsaný nejvýše dvakrát. To znamená, že pokud předmět úspěšně neukončíš poprvé, tak ti nic nebrání si jej zapsat znovu. Ale, pokud se ti to ani napodruhé nepodaří, musíš požádat o zrušení zápisu předmětu, aby sis jej mohl zapsat potřetí.

Například:

Nepodařil se ti úspěšně ukončit předmět XY. Tak sis ho zapsal hned v dalším semestru, kdy jsi jej znovu neukončil. Z toho důvodu musíš požádat o zrušení předmětu ze zápisu. Pokud ti bude vyhověno, můžeš si předmět zapsat potřetí.

Podáváš e-žádost přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o zrušení předmětu ze zápisu.

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o zrušení předmětu ze zápisu předmětu XY. Během výukové části/zkouškového období jsem …. (na delší dobu onemocněl, XXXX a pod.)

Děkuji.

S pozdravem

XX YY

Jako přílohu nezapomeň doložit potřebné dokumenty, pokud jimi můžeš své odůvodnění podpořit.

O komisionální přezkoušení můžeš požádat, pokud máš stále alespoň jeden pokus na zkoušku, a máš pocit, že hodnocení bylo vůči tvé osobě zaujato.

Komisionální přezkoušení probíhá ústní formou před členy děkanem sestavené komise, aby bylo výsledné hodnocení co nejobjektivnější.

Podáváš e-žádost přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o konání komisionální formy ukončení předmětu

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o konání komisionální formy ukončení předmětu. Důvod tohoto požadavku je...

Děkuji.

S pozdravem

XX YY

Podáváš e-žádost přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o změnu vedoucího závěrečné práce

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o změnu vedoucího závěrečné práce. Můj současný vedoucí závěrečné práce je XX a rád bych jej změnil na YY, protože...

Děkuji.

S pozdravem

XX YY

Pokud chceš změnit specializaci, můžeš tak ve výjimečných a odůvodněných případech učinit kdykoliv během studia. Ale počítej s tím, že všechny předměty z nově zvolené specializace si budeš muset úspěšně ukončit.

Podáváš e-žádost přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o změnu specializace

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o změnu specializace svého studia. Má současná specializace je XX a rád bych ji změnil na YY, protože...

Děkuji.

S pozdravem

XX YY

Podáváš e-žádost přes UIS.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Co do e-žádosti psát?

Věc: Žádost o navýšení počtu registračních poukázek

Odůvodnění:

Dobrý den,

žádám o navýšení počtu registračních poukázek.

Děkuji.

S pozdravem
XX YY


Pokud potřebuješ vyřídit jinou studijní záležitost, vždy podávej e-žádost.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Veškeré sdělení/rozhodnutí najdeš v UIS v “Uložišti dokumentů”.

V případě nejasností se obrať na studijního poradce nebo na svou studijní referentku.