Potřebuji vyřídit

Last revision provided by Machay at 20.02.2019

Na této stránce najdeš podrobný návod jak postupovat při vyplňování písemných nebo elektronických žádostí.

Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia:
Žádost o povolení mimořádného opravného termínu zkoušky:
Žádost o možnosti opakovat část studia (semestr, ročník, ev. blok):
Žádost o přerušení studia:
Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinností.:
Prohlášení o zanechání studia:
Žádost o změnu formy studia:
Žádost o změnu studijního oboru:
Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na navazující magisterské studium:
Podání ve věci zápisu do dalšího semestru bez získaných 12 kreditů v prvním semestru:
Podání ve věci zápisu do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry :
Podání ve věci zrušení předmětu ze zápisu:
Podání ve věci konání komisionální formy ukončení předmětu:
Podání ve věci změny vedoucího závěrečné práce:
Podání ve věci změny specializace:

Pokud potřebuješ vyřídit jinou studijní záležitost, vždy podávej e-žádost.

Najdeš ji: Osobní administrativa → Portál studenta → Podání elektronické žádosti na studijní oddělení.

Veškeré sdělení/rozhodnutí najdeš v UIS v “Uložišti dokumentů”.

V případě nejasností se obrať na studijního poradce nebo na svou studijní referentku.