Jazykové vzdělávání studentů

Schéma jazykové přípravy studentů fakulty v bakalářském studiu

Povinné předměty ve studijním plánu:

Student zapsaný do programu EM nebo do programu HPS studuje dva cizí jazyky; student SI nebo programu II anglický jazyk. Pokud student neabsolvuje Obchodní korespondenci v anglickém jazyce, tak si musí zvolit jako světový jazyk právě angličtinu.

Ve třetím ročníku si student volí jazykové semináře dle vlastní volby.


Otestujte svoje znalosti

  • Vyzkoušejte si své znalosti v testu zde
  • Pokud nedosáhneš požadované úrovně, tak si své znalosti můžeš rozšířit v nabízených kurzech jazykovou školou.

Další možnosti studia jazyků

V případě zájmu můžete využít další kurzy (za zvýhodněné ceny)

  • Příprava na přijímací zkoušky
  • Světový jazyk
  • Zdokonalovací jazykové kurzy
  • Všeobecné jazykové kurzy
  • Mezinárodní zkouška a příprava na ně