TOP STUDENT junior

 

Máte kreativní myšlení a schopnost řešit reálné situace z praxe? Pak máte jedinečnou možnost zapojit se do dvoukolového programu TOP STUDENT junior a dostat se tak na výšku bez přijímaček!

Studuješ na své škole marketing? Nebo máš prostě kreativní nápady, které by mohly uspět v marketingové soutěži a pomoct ti tak vyhrát přijetí na nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě bez přijímaček a mnoho dalších hodnotných cen?

Nabízíme jedinečnou příležitost studentům zúčastnit se marketingové soutěže TOP STUDENT junior 2018, kterou pořádá Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena. TOP STUDENT pro vysokoškolské studenty již získal svou tradici a v letošním roce proběhne první ročník juniorské verze soutěže.

Soutěží se ve dvoučlenných týmech, které tvoří studenti 3. ročníků střední školy. Každá dvojice zpracuje zadaný úkol, který následně pošle e-mailem organizátorům soutěže na uvedenou adresu (topstudentjunior@gmail.com). Pět nejlepších týmů bude pozváno na finálové kolo, kde musí dopracovat své řešení na základě doplněných informací, prezentovat je a obhájit své. Finálové kolo se uskuteční 4. 5. 2018 v prostorách Provozně ekonomické fakulty (budova Q). Postupujícím týmům bude poslán email s bližšími informacemi ohledně finálového kola.

Případovou studii do soutěže vytvořila právě Knihovna Jiřího Mahena, která je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v ČR. Dalšími partnery TOP STUDENT junior jsou Jumppark a La Donuteria.

 1. 1.kolo – Odešlete vypracované zadání. 

Kam: topstudentjunior@gmail.com

 1. 2.kolo – Dopracujete a odprezentujete svoje řešení před zástupci firmy. 

Kde: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity (budova Q), Zemědělská 1, Brno

 

Tak neváhejte a zapojte svou fantazii a skvělé nápady!

 

Pravidla a průběh soutěže:

 1. 1.Zpracovaný zadaný úkol zašlete společně se svými jmény a jménem školy na emailovou adresu  topstudentjunior@gmail.com do 27. 4. 2018. 

 2. 2.Vypracované úkoly následně vyhodnotí společnost, jenž je zadávala. 

 3. 3.Nejpozději 2 dny před 2. kolem (4. 5. 2018) dostane 5 nejlepších řešitelů email s dalšími informacemi. 

 4. 4.Řešitelé se dostaví 4. 5. 2018 na 2. kolo. Čas začátku 2. kola bude uveřejněn právě v emailu z předchozího kroku (pro zájemce je možné zařídit oficiální omluvenku z naší univerzity). 

 5. 5.V tomto kole dostanou pozvané týmy dodatečné instrukce, jak je potřeba případovou studii dořešit. Každý tým dostane 20 minut na dořešení a doplnění připravené prezentace. Po prezentaci budou následovat otázky hodnotitelů – zástupců firem, s jejichž přispěním zadání vznikla. Právě firmy budou mít hlavní slovo na vyhodnocení výsledků jednotlivých skupin, z nichž první tři dvojice získají hlavní cenu – přijetí na Mendelovu univerzitu bez absolvování přijímacích zkoušek. 

Proč se zúčastnit?

Studenti

 • ••Ověříte si své znalosti na reálných problémech. 

 • ••Získáte praktické zkušenosti. 

 • ••Navážete kontakty s významnými firmami. 

 • ••Možnost přijetí na PEF Mendelovy univerzity v Brně bez absolvování přijímacích zkoušek. 

Firmy

 • ••Navážete kontakty s aktivními studenty do budoucna. 

 • ••Získáte kreativní řešení problémů a nový pohled na věc. 

 • ••Získáte fotodokumentaci z celé akce, kterou můžete využít pro své účely. 

U sesterské marketingové soutěže TOP STUDENT určené pro vysokoškolské studenty je zpětná vazba od studentů i od firem velmi příznivá, o čemž svědčí i opakované účasti jak studentů, tak firem ve více ročnících. Proto věříme, že i pro vás by některá forma zapojení do juniorské verze mohla být přínosná.

 

Zadání naleznete zde.

 

V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám zodpovíme případné další dotazy.
Organizační tým soutěže TOP STUDENT junior 2018 a doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1 / 613 00 Brno

Tel.: +420 545 132 331

www.pef.mendelu.cz