Nabídka studia 

 

Provozně ekonomická fakulta patří mezi nejvýznamnější poskytovatele ekonomického vzdělání. Nabízené studijní programy resp. obory byly vždy vystavěny tak, aby co nejvíce odpovídaly aktuálním požadavkům na trhu práce. Proto po boku klasických ekonomických oborů u nás najdete i takové, které se zaměřují na soudobé trendy v oblasti informačních technologií.

Nabízíme vzdělání ve všech třech typech vysokoškolského studia - bakalářské, navazující magisterské i doktorské.

Informace o přijímacím řízení naleznete pod následujícím odkazem.

Přijímací řízení

Proč studovat na PEF MENDELU

tradice

Tradice

Jsme tady již skoro 60 let. Naše absolventy můžete potkat po celém světě ať už jako politiky, top managery, ale také jako poctivé pracovníky, kteří tvoří základ dobrého chodu spousty firem.

míra uplatnění

Uplatnění absolventů

Dlouhodobě se úroveň uplatnění našich absolventů blíží 100 %. Je to tím, že se už během studia snažíme studenty připravovat na to, co je čeká.

cestování

S PEF do světa

Dáváme studentům možnost poznat celý svět. Vycestujte z PEFky na stáž, nebo studijní pobyt, kam se vám zlíbí. Máme více než 300 smluvních partnerů, kteří se o vás postarají.

praxe

Praktické dovednosti

Dovednosti, znalosti a kompetence nezískáte jenom čtením učebnic. Vyzkoušíte si práci s různými technologiemi, které se vám budou hodit.

Spolupráce

Na PEFce nestudujete nikdy sami. Podporujeme spolupráci studentů a týmové projekty.

Bakalářské studijní programy a obory

Studium je založeno na stavebnicovém principu. Absolvujete společný základ, zvolený obor a zvolenou specializaci. Pro získání bakalářského titulu, je nutné úspěšně ukončit všechny předměty vašeho studijního plánu, složit státní bakalářskou zkoušku nakombinovanou ze všech tří prvků (ze společného základu, zkoušky z oboru a ze specializace) a vypracovat a obhájit bakalářskou práci. Ta musí být na téma související se zapsaným oborem, pokud garant oboru písemně nepovolí jinak.

Účelem společného základu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému studijnímu programu. Předměty společného základu je vhodné absolvovat v prvních semestrech studia. Jsou často předpokladem pro zápis navazujících předmětů nebo specializace. Obor, který si volíte již na začátku studia, určuje hlavní oblast zaměření svého studia. Specializace poskytuje možnost dalšího nebo hlubšího zaměření studia. Student si může ve 3. semestru zvolit z nabídky specializací.

Akce pro uchazeče

Nekupujte zajíce v pytli, přijďte se podívat, jaké to u nás je. Zájemcům o studium u nás nabízíme několik možností, jak poznat prostředí fakulty a univerzity.


Navazující magisterské studium

 

Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu, ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě navazujícího magisterského studia zpravidla během 1. semestru. Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studia musí student úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních závěrečných zkoušek a obhájit diplomovou práci. Standardní doba studia navazujícího magisterského programu jsou 2 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s § 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul „inženýr“.

Pro úspěšné absolvování studia musí student:

  • úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní závěrečné zkoušky,
  • vykonat řízenou odbornou praxi,
  • obhájit diplomovou práci.

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Navazující magisterské studijní programy a obory

Program Systémové inženýrství a informatika

 

Podat přihlášku

Economics and management

 

Podat přihlášku

System Engineering and Informatics

 

Podat přihlášku

Doktorské studium

Obecné informace o studiu v doktorských studijních programech

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány tři doktorské studijní programy

  • Ekonomika a management - 62 08 V
  • Hospodářská politika a správa - 62 02 V
  • Systémové inženýrství a informatika - 62 09 V

více informací