PEF MENDELU

Výsledky přijímací zkoušky


Informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského studia akademického roku 2022/2023.
Informace k zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia akademického roku 2022/2023.


Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se za 61 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 úspěšnými absolventy. Aktuálně studuje na PEF téměř 3000 studentů v oblastech manažersko-ekonomických a informatických, a to v českém i anglickém jazyce.

Za dobu existence se ve vedení fakulty vystřídalo 12 děkanů, posledním z nich je od února 2018 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Nejsi na to sá.MNa naší PEFce

…nesedíš jen v lavici nebo knihovně. Prioritou je propojení teorie s praxí. Na přednáškách i cvičeních se setkáš s mnoha přednášejícími z partnerských firem.

…osvojíš si práci v týmu i schopnost samostatně se rozhodovat.

…semestrální projekty, které budeš vypracovávat, Tě připraví na praxi.

…významné certifikáty, které můžeš v předmětech získat, zvýší Tvoji kvalifikaci.

…různé soutěže ve spolupráci s firmami, Ti dají nahlédnout pod pokličku firemní kultury a můžeš se firmě zalíbit natolik, že Ti rovnou nabídnou práci. O naše studenty i absolventy je mezi firmami velký zájem.

…můžeš být součástí různých dobročinných projektů a CSR (Společenské odpovědnosti), některé jsou dokonce v rámci předmětů.

…v našich laboratořích se přesvědčíš, že každý studijní program je věda.

…ať už Tě baví ekonomie, čísla, management, finance, marketing, obchod, účetnictví, IT, statistika, právo, daně, psychologie, jsi týmový hráč nebo raději pracuješ individuálně, chceš studovat tři roky a jít do práce, nebo chceš studovat i třeba déle než pět let, PEF MENDELU je jen jedna, je to životní styl. Studium a život na PEF MENDELU není nikdy nuda.


Mám zájem o


Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studiumUdělené mezinárodní akreditace


Mezinárodní akreditace ECBE
Programy Ekonomika a management

Mezinárodní akreditaci ECBE získala PEF již v roce 1996, přičemž aktuální akreditace je platná pro období 2019-2024. Tato aktivita je zcela dobrovolná a je relativně nákladná, ovšem fakulta ji bere jako součást svého komplexního úsilí o neustálé zvyšování kvality a jako formu externího hodnocení, které je podrobnější než akreditační spisy připravované pro NAÚ VŠ. Získání akreditace na dalších 5 let je potvrzením toho, že studijní programy fakulty dosahují standardní evropské úrovně a jsou kvalitativně srovnatelné se špičkovými školami v rámci EU.

Základní podněty pro další rozvoj fakulty zahrnovaly zejména potřebu upřesnění sylabů předmětů, jednoznačnému rozlišování jednotlivých úrovní studia z hlediska požadovaných výsledků učení (intended learning outcomes), větší kontrole skutečného dosahování těchto výsledků (úprava evaluačních formulářů), sjednocení systému hodnocení předmětů, a také zavedení systematického získávání zpětné vazby od zaměstnanců.

Už jen fakt, že se fakulta musela zabývat podrobným popisem standardních procedur, přispěl k lepšímu uvědomění si potenciálních problematických oblastí a oblastí, které lze dále zlepšovat, ale také oblastí, na kterých lze stavět, a které jsou aktuálně na dobré úrovni (výuka v anglickém jazyce, systém řízení fakulty, otevřenost fakulty světu apod.).


Mezinárodní akreditace EMOS
Navazující magisterská specializace N-EAM-ENEMOS Ekonomická statistika

Mezinárodní certifikaci The European Master in Official Statistics (EMOS) získala PEF v roce 2020, přičemž aktuální certifikace je platná pro období do roku 2023.

EMOS představuje síť magisterských programů poskytujících postgraduální vzdělávání v oblasti oficiální statistiky na evropské úrovni. Jedná se o společný projekt univerzit a národních statistických úřadů v Evropě. Aktuálně zahrnuje síť 32 univerzit ze 17 evropských zemí, přičemž v rámci České a Slovenské republiky se jedná o celkem 2 univerzity. Avšak pouze PEF MENDELU poskytuje toto studium prezenčně a v českém jazyce.

Univerzity nabízející magisterské tituly EMOS aktivně spolupracují s národními statistickými úřady, přičemž do této spolupráce jsou zapojeni i studenti, a to formou 6týdenní praktické stáže s možností zpracování tematicky zaměřené diplomové práce. Po úspěšném ukončení studia získají absolventi certifikát EMOS vydávaný Eurostatem, díky němuž mohou nalézt uplatnění v národních či mezinárodních institucích státní správy (např. statistický úřad či centrální banka) nebo v komerčních firmách jako kvalifikovaní uživatelé dat oficiální statistiky, typicky na pozicích jako statistik expert, manažer řízení rizik, programátor analytik, datový analytik, prognostik.


Naše ocenění

Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě v roce 2011
Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě v roce 2014
3. nejlepší ekonomická fakulta v ČR v roce 2011
3. nejlepší ekonomická fakulta v ČR v roce 2014