PEF MENDELU


S ohledem na aktuální vývoj situace byly stanoveny termíny přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky budou probíhat distanční formou (uchazeči budou přijímací test konat z domu na svém počítači). Vše bylo upraveno tak, aby úspěšní uchazeči mohli bez problémů začít svoje studium na PEF MENDELU řádně v únoru 2021. Uchazeči budou o svém termínu konání přijímací zkoušky informováni v rámci své e-přihlášky v UIS a přes v přihlášce uvedený e-mail uchazeče.

e-Test uchazeče

Způsob organizace distanční přijímací zkoušky

Datum a čas konání a přístupový kód Vám byl nebo bude brzy odeslán na e-mail uvedený v přihlášce. Naleznete jej též ve Vaši přihlášce na webové stránce is.mendelu.cz/prihlaska (v případě, že již nemáte přihlašovací údaje, můžete si vygenerovat nové na téže webové stránce).

V určeném dni a čase budete psát test z domu na Vašem počítači.

Pro správné fungování testů je třeba mít stabilní a rychlý počítač - ideálně s aktuálním prohlížečem Firefox, ve které by se testy měly provádět (jiný prohlížeč, prosím, nepoužívejte; pokud používáte jiný prohlížeč, doporučujeme mít jeho aktuální verzi). Stabilní připojení k internetu. Je nutné mít dostatečně nabité Vaše mobilní zařízení (jako například notebook). Tyto věci je třeba mít nachystané v předstihu a nikoliv až během psaní testu.

Telefonická podpora během psaní Vašeho testu na tel. číslech: 545 132 727, 545 132 723, 545 132 705, 545 132 706.

Na test máte přesně 50 minut od jeho zobrazení. Pozorně a pečlivě si přečtěte zadání. Na každou otázku je pouze jedna správná odpověď. Test zpracovávejte sami a pouze v okně prohlížeče. Toto okno neopouštějte ani neminimalizujte. Nezapomeňte test řádně a včas odevzdat.

e-Test uchazeče

Po odevzdání a odeslání testu se Vám zobrazí počet bodů, které se Vám podařilo získat. Oznámení o výsledku splnění či nesplnění přijímacího testu ke studiu zjistíte ve Vaší e- přihlášce až po zasedání Přijímací komise PEF MENDELU, která stanoví bodové hranice rozhodné pro přijetí ke studiu. Tedy během několika dní.

Pokud si nejste jistí nebo se bojíte, že Vaše zařízení nebo internet distanční test bez problému zvládne. Umožňujeme uchazečům psát přijímací zkoušku i v počítačové učebně na fakultě. Prosím, kontaktujte studijní oddělení (studijni@pef.mendelu.cz) a bude Vám přidělen prezenční termín konání přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu je dodání úředně ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, nostrifikační doložka) nebo jeho autorizované konverze do elektronické podoby na Studijní oddělení Děkanátu PEF MENDELU, a to nejpozději do 4. ledna 2021.

Uchazeči o studium magisterského navazujícího programu mají povinnost doložit úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (bakalářský diplom, nostrifikační doložka) nebo jeho autorizovanou konverzi do elektronické podoby na Studijní oddělení Děkanátu PEF MENDELU, a to nejpozději do 4. ledna 2021. Tato povinnost se netýká absolventů PEF MENDELU.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na studijní oddělení (studijni@pef.mendelu.cz), nebo sledujte naše webové stránky.

A pamatuj, že „nejsi na to sá.M“.Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se za 61 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 úspěšnými absolventy. Aktuálně studuje na PEF téměř 3000 studentů v oblastech manažersko-ekonomických a informatických, a to v českém i anglickém jazyce.

Za dobu existence se ve vedení fakulty vystřídalo 12 děkanů, posledním z nich je od února 2018 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Na naší PEFce

…nesedíš jen v lavici nebo knihovně. Prioritou je propojení teorie s praxí. Na přednáškách i cvičeních se setkáš s mnoha přednášejícími z partnerských firem.

…osvojíš si práci v týmu i schopnost samostatně se rozhodovat.

…semestrální projekty, které budeš vypracovávat, Tě připraví na praxi.

…významné certifikáty, které můžeš v předmětech získat, zvýší Tvoji kvalifikaci.

…různé soutěže ve spolupráci s firmami, Ti dají nahlédnout pod pokličku firemní kultury a můžeš se firmě zalíbit natolik, že Ti rovnou nabídnou práci. O naše studenty i absolventy je mezi firmami velký zájem.

…můžeš být součástí různých dobročinných projektů a CSR (Společenské odpovědnosti), některé jsou dokonce v rámci předmětů.

…v našich laboratořích se přesvědčíš, že každý studijní program je věda.

…ať už Tě baví ekonomie, čísla, management, finance, marketing, obchod, účetnictví, IT, statistika, právo, daně, psychologie, jsi týmový hráč nebo raději pracuješ individuálně, chceš studovat tři roky a jít do práce, nebo chceš studovat i třeba déle než pět let, PEF MENDELU je jen jedna, je to životní styl. Studium a život na PEF MENDELU není nikdy nuda.

Nejsi na to sá.M


Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium


FAQ - Často kladené dotazy a podpora

1) Mohu používat k testu jakýkoliv prohlížeč?

Doporučujeme používat poslední verzi prohlížeče Firefox.

Podpora

Problém s psaním textu - co dělat?

Vykoušejte následujicí postup:

  • zkontrolujte, zda píšete v prohlížeči Firefox a píšete ve správné datum a čas dle pokynů (nelze psát předem)
  • pokud se test nenačetl dobře, zmáčkněte klávesu F5
  • pokud máte potíže se psaním testu, můžete prohlížeč zavřít a začít psát bez delšího prodlení i na jiném zařízení

Během psaní testu bude kromě telefoních čísel možné kontaktovat vzdálenou pomoc prostřednictvím programu Zoom.

Telefonická podpora během psaní Vašeho testu na tel. číslech:

  • 545 132 727
  • 545 132 723
  • 545 132 705
  • 545 132 706

V případě přetrvávajících obtíží a nutného zásahu/pomoci na Vašem počítači si prosím otevřete následující odkaz a vyplňte níže uvedené id.

Otevřete si program zoom a mělo by se otevřít úvodní okno. Klepneme join a meeting.

Vyplníme výše uvedené ID a pojmenujeme se.

Pokud náš počítač disponuje mikrofonem můžeme se připojit pomocí audia.

Počkáme dokud nás vzdálená pomoc nevyzve k nasdílení plochy, nebo čekáme ve wait room/čekací místnosti.

Dole na liště dáme share screen a vybereme hlavní obrazovku (tu kde start nabídka windows, OS X, Linux)

Když vyjedeme kurzorem do horní části obrazovky vyskočí na nás ovládací panel. Zde nasdílíme vzdálené pomoci přístup ke kurzoru a klávesnici vašeho počítače.