Úřední deska

 

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.

 

Č. jednacíAdresátVěcFakultaZveřejněno
12838/2019-191Kateryna BilarozhodnutíPEF24.06.2019
12839/2019-191Isidora BiševacrozhodnutíPEF21.06.2019
12912/2019-191Kateryna BilarozhodnutíPEF21.06.2019
110864/2019-191Ronak Harishbhai ParmarPozvánkaPEF17.06.2019
Po 15 dnech ode dne zveřejnění je písemnost považována za doručenou.