Projekty

 

Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR a TAČR) se pracovníci fakulty zapojují do řešení významných mezinárodních projektů v rámci programů Evropské komise Horizon 2020, 7. rámcový program, dále COST, Erasmus+, EHP a Norské fondy či Visegrad Fund. Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Seznam vybraných projektů

 

Realizované projekty na PEF

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení

Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax

and Social Policies

Danuše Nerudová  H2020 2015-2019
Current Immigration Flows to Europe - New Data, Concepts and Methodological Approaches in Migration Research Robert Stojanov COST 2017-2021
Migration as Adaptation in Low-laying Islands Robert Stojanov COST 2016-2020
Adaptation of Households to Climate Extremes Impacts in Central Europe Robert Stojanov COST 2017-2021
Drylands, Climate Change and Population Dynamics Robert Stojanov COST 2017-2021

Gender dimension of active ageing implementation in the Czech

private and public sector in comparison with western countries

Martina Rašticová COST 2015-2019
European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek

Erasmus+

KA2 Strategic Partnerships

2016-2019
Work-based Learning in Future IT Professional Education Cyril Klimeš

Erasmus+

KA2 Strategic Partnerships

2018-2021
Smluvní výzkum - Intergrity in higher education 2019 Dita Dlabolová Rada Evropy 2019
Financial Accounting II focusing on V4 countries Patrik Svoboda  Visegrad Fund 2015-2018 

Národní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR Petr David TAČR Éta 2018-2020
Vládnutí a etika ve veřejné správě Martina Rašticová TAČR Éta 2018-2021
Smart Migration Robert Stojanov TAČR Éta 2018-2022
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky Svatopluk Kapounek GAČR 2019-2021
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Jitka Janová GAČR 2018-2020
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky Danuše Nerudová GAČR 2018-2020
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace Pavel Žufan GAČR 2017-2019
Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice Zuzana Machová GAČR 2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování Jiří Hřebíček GAČR 2017-2019
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech Luboš Střelec GAČR 2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy Svatopluk Kapounek GAČR 2016-2018
Multicriterial Text Analysis Software Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv Jan Přichystal OP PIK 2018-2020

Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

 Cyril Klimeš OP VVV 2017-2022
 Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce  Petr Jedlička OP VVV 2017-2021
 Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně  Marcel Ševela OP VVV 2017-2022
 Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa  Marcel Ševela OP VVV 2017-2021