Projekty

 

Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR a TAČR) pracovníci fakulty řeší významné mezinárodní projekty v rámci programů Horizon 2020 (projekt s názvem "Fair Tax - Europe's Way to Economic Growth and Social Equality"), COST (projekt z názvem "Gender and health impacts of policies extending working life in western countries") a Erasmus+ (European Network for Academic Integrity). Dále se pracovníci fakulty účastnili řešení projektu 7. rámcového programu EU s názvem Welfare, Wealth and Work for Europe. K rozvoji strategických partnerství dlouhodobě přispívá také řešení projektů v rámci EHP a Norských fondů, projekty Jean MonetLLP/Erasmus, Visegrad Fund a další.
Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Seznam vybraných projektů

 

Mezinárodní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení

Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax

and Social Policies

Danuše Nerudová  H2020 2015-2018
Current Immigration Flows to Europe - New Data, Concepts and Methodological Approaches in Migration Research Robert Stojanov COST 2017-2021
Migration as Adaptation in Low-laying Islands Robert Stojanov COST 2016-2020
Adaptation of Households to Climate Extremes Impacts in Central Europe Robert Stojanov COST 2017-2021
Drylands, Climate Change and Population Dynamics Robert Stojanov COST 2017-2021

Gender dimension of active ageing implementation in the Czech

private and public sector in comparison with western countries

Martina Rašticová COST 2015-2019
European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek

Erasmus+

KA2 Strategic Partnerships

2016-2019
Financial Accounting II focusing on V4 countries Patrik Svoboda  Visegrad Fund 2015-2018 

Národní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Fiskální kvanitifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR Petr David TAČE Éta 2018-2020
Vládnutí a etika ve veřejné správě Martina Rašticová TAČE Éta 2018-2021
Smart Migration Robert Stojanov TAČE Éta 2018-2022
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů Jitka Janová GA ČR 2018-2020
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky Danuše Nerudová GA ČR 2018-2020
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace Pavel Žufan GA ČR 2017-2019
Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice Zuzana Machová GA ČR 2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování Jiří Hřebíček GA ČR 2017-2019
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech Luboš Střelec GAČR 2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy Svatopluk Kapounek GAČR 2016-2018
Multicriterial Text Analysis Software Jan Přichystal OP PIK 2018-2020
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv Jan Přichystal OP PIK 2018-2020

Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

 Cyril Klimeš OP VVV 2017-2022
 Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce  Petr Jedlička OP VVV 2017-2021
 Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně  Marcel Ševela OP VVV 2017-2022
 Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa  Marcel Ševela OP VVV 2017-2021