Vědecká rada

Vědecká rada Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně má 36 členů (18 interních, 18 externích).
Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem, jejímž předsedou je děkan.


Dokumenty


Vědecká rada (Provozně ekonomická fakulta)

Členové orgánu