Vědecká rada

Vědecká rada Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně má 36 členů (18 interních, 18 externích).
Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem, jejímž předsedou je děkan.

Aktuální termín zasedání:

Dokumenty

Seznam členů vědecké rady

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
děkan PEF, Ústav managementu, PEF MENDELU
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
proděkan PEF, Ústav statistiky a operačního výzkumu, PEF MENDELU
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
proděkan PEF, Ústav informatiky, PEF MENDELU
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
prorektorka MENDELU, vedoucí Ústavu statistiky a operačního výzkumu, PEF MENDELU
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
proděkan PEF, docent Ústavu financí, PEF MENDELU
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
vedoucí Ústavu financí, PEF MENDELU
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu, PEF MENDELU
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
vedoucí Ústavu financí, PEF MENDELU
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
vedoucí Ústavu ekonomie, PEF MENDELU
prof. Ing. Libor Lacina, Ph.D.
Ústav financí, PEF MENDELU
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
proděkan PEF, Ústav ekonomie, PEF MENDELU
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
docent Ústavu informatiky, PEF MENDELU
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
vedoucí Ústavu účetnictví a daní, PEF MENDELU
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
vedoucí Ústavu managementu
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
proděkanka PEF, vedoucí Ústavu práva a humanitních věd, PEF MENDELU
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Ústav marketingu a obchodu, PEF MENDELU
doc. Ing. Daniela Špirková, Ph.D.
vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
předseda AS ,Ústav informatiky, PEF MENDELU

 

Externí členové vědecké rady

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

FAI UTB ve Zlíně

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
KPH ESF, MUNI

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

CERGE-EI

doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.

MTF STU v Bratislave

prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc

Zeppelin University, Friedrichshafen, SRN

prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.

FF UP v Olomouci

prof. Ing. Elena Horská, PhD.

FEM SPU v Nitre

Ing. Ivana Julínková, CSc.

OHL ŽS

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
PEF ČZU v Praze

doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.

FF UP Olomouc

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

FP VUT v Brně

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
EF JU v Českých Budějovicích

Ing. Martin Slezák

ČNB, Pobočka Brno

Ing. Přemysl Soldán, CSc.

Tieto Czech, s. r. o.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF v Karviné SLU

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

FAME UTB ve Zlíně

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
FFÚ VŠE v Praze

doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
FIT VUT v Brně