Vědecká rada

Vědecká rada Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně má 36 členů (18 interních, 18 externích).
Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem, jejímž předsedou je děkan.

Aktuální termín zasedání:

Dokumenty

Seznam členů vědecké rady

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
děkan PEF, Ústav managementu, PEF MENDELU
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
proděkan PEF, Ústav statistiky a operačního výzkumu, PEF MENDELU
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
proděkan PEF, Ústav informatiky, PEF MENDELU
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
prorektorka MENDELU, vedoucí Ústavu statistiky a operačního výzkumu, PEF MENDELU
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
proděkan PEF, docent Ústavu financí, PEF MENDELU
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
vedoucí Ústavu financí, PEF MENDELU
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu, PEF MENDELU
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
vedoucí Ústavu financí, PEF MENDELU
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
vedoucí Ústavu ekonomie, PEF MENDELU
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Ústav financí, PEF MENDELU
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
proděkan PEF, Ústav ekonomie, PEF MENDELU
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
docent Ústavu informatiky, PEF MENDELU
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
vedoucí Ústavu účetnictví a daní, PEF MENDELU
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
vedoucí Ústavu managementu
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
proděkanka PEF, vedoucí Ústavu práva a humanitních věd, PEF MENDELU
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Ústav marketingu a obchodu, PEF MENDELU
doc. Ing. Daniela Špirková, Ph.D.
vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
předseda AS ,Ústav informatiky, PEF MENDELU
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
FAI UTB ve Zlíně
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
KPH ESF, MUNI
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
CERGE-EI
doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
MTF STU v Bratislave
prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc
Zeppelin University, Friedrichshafen, SRN
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
FF UP v Olomouci
prof. Ing. Elena Horská, PhD.
FEM SPU v Nitre
Ing. Ivana Julínková, CSc.
OHL ŽS
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
PEF ČZU v Praze
doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
FF UP Olomouc
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
FP VUT v Brně
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
EF JU v Českých Budějovicích
Ing. Martin Slezák
Specialista v oblasti financí
Ing. Přemysl Soldán, CSc.
Tieto Czech, s. r. o.
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF v Karviné SLU
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
FAME UTB ve Zlíně
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
FFÚ VŠE v Praze
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
FIT VUT v Brně