Děkan

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

+420 545 132 502
Kancelář: Q5.39
pavel.zufan@mendelu.cz

Proděkani

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

+420 545 132 644
Kancelář: Q6.38
martina.rasticova@mendelu.cz

Proděkanka pro internacionalizaci

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

+420 545 132 444
Kancelář: Q4.84
svatopluk.kapounek@mendelu.cz

Proděkan pro tvůrčí činnost

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

+420 545 132 424
Kancelář: Q4.62
david.hampel.uso@mendelu.cz

Proděkan pro koncepci a rozvoj

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.

+420 545 132 550
Kancelář: Q5.47
martin.machay@mendelu.cz

Proděkan pro vzdělávací činnost

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

+420 545 132 266
Kancelář: Q2.66
dita.dlabolova@mendelu.cz

Proděkanka pro akreditace

Tajemník

Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.

+420 545 132 702
Kancelář: Q1.82
jaroslav.pakosta@mendelu.cz

Předseda Akademického senátu 

doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.

+420 545 132 267
Kancelář: Q2.67
oldrich.trenz@mendelu.cz