Děkan

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
+420 545 132 502
Kancelář: Q5.39

Proděkani

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
+420 545 132 644
Kancelář: Q6.38
Proděkanka pro internacionalizaci

doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
+420 545 132 349
Kancelář: Q3.90
Proděkanka pro tvůrčí činnost

Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
+420 545 132 246
Kancelář: Q2.41
Proděkan pro strategii

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
+420 545 132 550
Kancelář: Q5.47
Proděkan pro vzdělávací činnost

doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
+420 545 132 430
Kancelář: Q4.64
Proděkan pro akademické záležitosti

Tajemník


Předseda Akademického senátu