Děkan

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
+420 545 132 502
Kancelář: Q5.39

Proděkani

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
+420 545 132 644
Kancelář: Q6.38
Proděkanka pro internacionalizaci

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
+420 545 132 444
Kancelář: Q4.84
Proděkan pro tvůrčí činnost

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
+420 545 132 424
Kancelář: Q4.62
Proděkan pro koncepci a rozvoj

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
+420 545 132 550
Kancelář: Q5.47
Proděkan pro vzdělávací činnost

Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
+420 545 132 266
Kancelář: Q2.66
Proděkanka pro akreditace

Tajemník


Předseda Akademického senátu