Děkan

 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

+420 545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)
pavel.zufan@mendelu.cz

 

 

Proděkani

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

proděkanka pro internacionalizaci
+420 545 132 644
BA39N6038 (Q6.38)
martina.rasticova@mendelu.cz

 

 

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

proděkan pro tvůrčí činnost
+420 545 132 444
BA39N4084 (Q4.84)
svatopluk.kapounek@mendelu.cz

 

 

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

proděkan pro koncepci a rozvoj
+420 545 132 424
BA39N4062 (Q4.62)
david.hampel.uso@mendelu.cz

 

 

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.

pro vzdělávací činnost
+420 545 132 550
BA39N5047 (Q5.47)
martin.machay@mendelu.cz

 

 

prof. Ing. Radim Farana, CSc.

proděkan pro akreditace
+420 545 132 248
BA39N2040 (Q2.40)
radim.farana@mendelu.cz

 

 

Tajemník

Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.

+420 545 132 702
BA39N1082 (Q1.82)
jaroslav.pakosta@mendelu.cz

 

 

Předseda Akademického senátu 

doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.

+420 545 132 267
BA39N2067 (Q2.67)
oldrich.trenz@mendelu.cz