Veřejná správa

Last revision provided by Machay at 16.09.2018

Absolvent je vybaven znalostmi z oblasti financí, umí aplikovat obecné poznatky strategického plánování a řízení na veřejný sektor, rozumí fázím a procesům v programovém cyklu, formám financování strategií a veřejných výdajových programů. Je schopen tyto procesy samostatně řídit a týmově realizovat strategie. Kvalifikovaně ovládá procesy monitoringu a evaluace strategií a programů ve veřejné správě, umí zvolit a aplikovat indikátory socio-ekonomických dopadů strategií a programů. Má předpoklady k týmové i samostatné řídící činnosti v oblasti veřejné správy.

Garant oboru:

doc. Jurčík

Ústav práva a humanitních věd

Studijní výstupy:
Uplatnění absolventa:

Doporučený plán studia:

Státní zkouška: