Zahraniční mobility

Studentské mobility Zaměstnanecké mobility


Informace pro studenty PEF: https://www.pef.mendelu.cz/studenti

Administraci zahraničních mobilit koordinuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI).


Na organizaci mobilit se podílí Zahraniční oddělení PEF: 

  • Mgr. Irena Doubková: studijní pobyty Erasmus+
  • Ing. Kateřina Mlejnková: stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecké mobility, International Week
  • Mgr. Ludmila Nepomucká: CEEPUS, přijímací řízení pro studenty v anglických studijních programech
  • Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.: proděkan pro vzdělávací činnost
  • doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.: proděkanka pro internacionalizaci

Partnerské univerzity po celém světě:

Erasmus+

Bilaterální dohody