Zahraniční mobility

Studentské mobility Zaměstnanecké mobility

PRÁVĚ PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ!

Od 3. - 21. 5. 2021 probíhá výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ (na LS 2021/2022) a stáže.
Jazykové testy proběhnou v termínu od 31. 5.- 4. 6. 2021. Výsledky VŘ budou vyhlášeny 14.6.2021 !
Více v sekci Jak se přihlásit.


Na organizaci mobilit se podílí Zahraniční oddělení PEF: 

  • Mgr. Irena Doubková: studijní pobyty Erasmus+, CEEPUS
  • Ing. Kateřina Mlejnková: stáže Erasmus+, mobility v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecké mobility, International Week
  • Bc. Eliška Fojtíková: přijímací řízení pro studenty v anglických studijních programech
  • Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.: proděkan pro vzdělávací činnost
  • doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.: proděkanka pro internacionalizaci

Administraci zahraničních mobilit koordinuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI).


Partnerské univerzity po celém světě:

Erasmus+

Bilaterální dohody