Zahraniční mobility

Výběrové řízení

Od 2. do 20. května 2022 si můžete podávat přihlášky do výběrového řízení na:

  • studijní pobyty Erasmus+ (letní semestr 2022/2023)
  • stáže(na léto a akademický rok 2022/23))
  • bilaterální dohody - studijní pobyty a stáže (kalendářní rok 2023)
  • zaměstnanecké mobility s výjezdem v ak. roce 2022/23

Jazykové testy (pro studentské mobility) proběhnou v termínu od 30. 5. – 10. 6. 2022.
Výsledky VŘ budou vyhlášeny 20. 6. 2022 !

Na organizaci mobilit se podílí Zahraniční oddělení PEF: 

  • Mgr. Irena Doubková: studijní pobyty Erasmus+, CEEPUS
  • Ing. Kateřina Mlejnková: stáže Erasmus+, mobility v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecké mobility, International Week
  • Bc. Eliška Fojtíková: přijímací řízení pro studenty v anglických studijních programech
  • Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.: proděkan pro vzdělávací činnost
  • doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.: proděkanka pro internacionalizaci

Studentské mobility Zaměstnanecké mobility


Administraci zahraničních mobilit koordinuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI).Partnerské univerzity po celém světě:

Erasmus+

Bilaterální dohody