Zahraniční mobility

Od 13. 12. 2021 - 26. 1. 2022 můžete podávat přihlášky do výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ (na zimní a letní semestr 2022/2023) a stáže
& bilaterální dohody studijní pobyty a stáže
(zbývající část roku 2022).
Jazykové testy proběhnou v termínu od 14. 2. – 25. 2. 2022. Výsledky VŘ budou vyhlášeny 7. 3. 2022 !
Více v sekci Jak se přihlásit.


Studentské mobility Zaměstnanecké mobility

Na organizaci mobilit se podílí Zahraniční oddělení PEF: 

  • Mgr. Irena Doubková: studijní pobyty Erasmus+, CEEPUS
  • Ing. Kateřina Mlejnková: stáže Erasmus+, mobility v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecké mobility, International Week
  • Bc. Eliška Fojtíková: přijímací řízení pro studenty v anglických studijních programech
  • Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.: proděkan pro vzdělávací činnost
  • doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.: proděkanka pro internacionalizaci

Administraci zahraničních mobilit koordinuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI).


Partnerské univerzity po celém světě:

Erasmus+

Bilaterální dohody