Zahraniční spolupráce

 

Erasmus+ Bilaterární dohody CEEPUS  Zaměstnanecké mobility

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

 

1) STUDENTSKÉ MOBILTY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, 
 Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

Praktické stáže (Erasmus+)

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok

Bilaterální dohody

říjen

následující kalendářní rok

  

Leden: „S PEFkou do světa“ – propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.

List univerzit Erasmus+

 

Administraci zahraničních mobilit koordinuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI). Na organizaci mobilit se podílí Zahraniční oddělení DPEF:

Mgr. Irena Doubková: studijní pobyty Erasmus+

Ing. Kateřina Mlejnková: stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecké mobility, International week

Proděkan pro studijní záležitosti: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D

Proděkanka pro internacionalizaci: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

 

 

2) ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Erasmus+ Výukový pobyt/Školení

březen/duben

následující akademický rok

Mimoevropské mobility

říjen

 

 
 

Aktuality 

 

Chceš vyjet na stáž do Španělska?

Přihlaš do programu Mladí dobrovolníci OSN!

Pro studenty bakálářského stupně studia

Nabídka stáží

Stáž v českém centru v Londýně

Pozvánka na Staff Training v Lotyšsku

Master program in Brasil

German Language and Culture Immersion Program

 

 

 Archiv aktualit