Zahraniční spolupráce

 

Erasmus+ Bilaterární dohody CEEPUS  Zaměstnanecké mobility

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

STUDENTSKÉ MOBILTY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

Praktické stáže (Erasmus+)

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok

Bilaterální dohody

říjen

následující kalendářní rok

 

 

Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a pracovní stáže  Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019! 

Volná místa pro 2. kolo

 

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

 

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D - od 1.2. 2018 proděkan pro studijní záležitosti


Leden: „S PEFkou do světa“ – propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.

 
 

ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Erasmus+ Výukový pobyt/Školení

březen/duben

následující akademický rok

Mimoevropské mobility

říjen

 

 
 

 doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - od 1.2. 2018 proděkanka pro mezinárodní vztahy

Aktuality 

 

Informační seminář o možnosti studia ve Francii

Stáž na zahraničním oddělení - University of Maribor

Letní kurzy německého jazyka

Erasmus B-Day Party!!!

Mimořádné výběrové řízení na ERASMUS+ praktické stáže!

S PEFkou do světa 24.9. 2018, 13:00 - 15:00, budova Q, posluchárna Q02

Stáže u Hispánsko - české obchodní komory

V rámci výběrového řízení na stáže Erasmus +, které bude probíhat od 3. 9. do 28. 9. 2018,...

 

 

 Archiv aktualit