Zahraniční spolupráce

 

Erasmus+ Bilaterární dohody CEEPUS  Zaměstnanecké mobility

Harmonogram výběrových řízení a termíny mobilit

 

1) STUDENTSKÉ MOBILTY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, 
 Double degree)

leden

ZS nebo LS následujícího akademického roku

září

LS téhož akademického roku

Praktické stáže (Erasmus+)

leden, září

zbývající část téhož akademického roku

duben

následující akademický rok

Bilaterální dohody

říjen

následující kalendářní rok

 

 

2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a pracovní stáže  Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020_odevzdávání přihlášek prodlouženo do 11.10.2019!

Volná místa pro 2. kolo VŘ Erasmus+ 2019/20

 

Zprávy studentů ze studijních pobytů a stáží

 

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D - od 1.2. 2018 proděkan pro studijní záležitosti


Leden: „S PEFkou do světa“ – propagační a informační akce o zahraničních mobilitách pro studenty PEF.

Před přihlášením do zahraničního studijního programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat předměty v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studovanému oboru na PEF. Seznam dalších stipendijních programů pro studium v zahraničí lze nalézt na webových stránkách European Funding Guide.

 
 

2) ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Erasmus+ Výukový pobyt/Školení

březen/duben

následující akademický rok

Mimoevropské mobility

říjen

 

 
 

 doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - od 1.2. 2018 proděkanka pro mezinárodní vztahy

Aktuality 

 

Pro studenty bakálářského stupně studia

Nabídka stáží

Stáž v českém centru v Londýně

Pozvánka na Staff Training v Lotyšsku

Master program in Brasil

German Language and Culture Immersion Program

Nabídka letních a zimích škol.

 

 

 Archiv aktualit