Zahraniční spolupráce

PRÁVĚ PROBÍHÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE!

 • Vyberte univerzitu,
 • připravte Learning agreement proposal pro každou univerzitu,
 • podejte v UIS elektronickou přihlášku a vytiskněte ji (portál studenta – podání přihlášky na zahraniční pobyt).
 • Najděte si firmu/instituci, která Vás přijme na stáž,
 • vyplňte papírovou přihlášku,
 • získejte od zaměstnavatele akceptační dopis.

Vyplněné formuláře prosím do 10.2.2020 odevzdejte na Zahraniční oddělení PEF (Q1.92).

Informace pro studenty PEF: https://www.pef.mendelu.cz/studenti

Administraci zahraničních mobilit koordinuje Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI).


Na organizaci mobilit se podílí Zahraniční oddělení PEF: 

 • Mgr. Irena Doubková: studijní pobyty Erasmus+
 • Ing. Kateřina Mlejnková: stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecké mobility, International Week
 • Mgr. Ludmila Nepomucká: CEEPUS, přijímací řízení pro studenty v anglických studijních programech
 • Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.: proděkan pro vzdělávací činnost
 • doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.: proděkanka pro internacionalizaci

Partnerské univerzity po celém světě:

Erasmus+

Bilaterální dohody