Erasmus + zaměstnanecká mobilita

 

  • Staff Mobility for Teaching – výukový pobyt, určen pro akademické pracovníky.
  • Staff Mobility for Training - školení, určeno pro akademické i administrativní pracovníky.

 

termín výběrového řízení

termín výjezdu

Erasmus+ Výukový pobyt/Školení

duben

následující akademický rok

Mimoevropské mobility

průběžně

 

 

 

Seznam Erasmus a bilaterálních smluv na zaměstnaneckou mobilitu

 

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity. Předvýběr uchazečů probíhá na fakultní úrovni, finální výběr uchazečů ze všech fakult probíhá na OMVI rektorátu. Výsledky výběrového řízení vyhlašuje OMVI během června daného akademického roku rozesláním e-mailu vybraným uchazečům včetně informace o výši přiděleného grantu.

Podrobné informace o podmínkách zaměstnanecké mobility lze najít na webových stránkách OMVI rektorátu, které je zodpovědné za administraci těchto pobytů.

Každý zaměstnanec vyjíždějící na pracovní cestu je povinen dodat kopii návrhu na vyslání, se všemi podpisy, a po návratu Hlášení výsledků pracovní cesty na Zahraniční oddělení PEF. 

 

Administrace výjezdu:

Trojstranně podepsaný Mobility Agreement for Teaching/Training (podpis zaměstnance, vedoucího pracovníka a přijímací organizace)

Domluvení schůzky na OMVI u Kamily Hercové k podpisu Grant Agreement (potřeba - Návrh na vyslání ve 2 kopiích se všemi podpisy, trojstranně podepsaný Mobility Agreement, podepsaný cestovní příkaz)

Po návratu dodání Confirmation of Teaching/Training Period na OMVI

Dodání Hlášení výsledků pracovní cesty na ZO PEF

 

Dokumenty:

Mobility Agreement for Teaching

Confirmation of Period - Teaching

 

Mobility Agreement for Training

Confirmation of Period - Training

 

Kontakt na Zahraniční oddělení fakulty:

Ing. Kateřina Mlejnková

katerina.mlejnkova@mendelu.cz

+ 420 545 132 725

 

Kontakt na OMVI rektorátu

Mgr. Kamila Hercová

kamila.hercova@mendelu.cz

+420 545 135 115