Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

  • Staff Mobility for Teaching – výukový pobyt, určen pro akademické pracovníky (přihláška).
  • Staff Mobility for Training - školení, určeno administrativní a příp. pro akademické pracovníky (přihláška).

Kritéria výběrového řízení pro zaměstnanecké mobility (výukové pobyty a školení). Podrobné informace o podmínkách zaměstnanecké mobility lze najít na webových stránkách OMVI rektorátu, které je za administraci těchto pobytů zodpovědné. 

Výběrové řízení v rámci Erasmus+ je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity. Předvýběr uchazečů probíhá na fakultní úrovni, finální výběr uchazečů ze všech fakult probíhá na OMVI rektorátu. Výsledky výběrového řízení vyhlašuje OMVI během června daného akademického roku rozesláním e-mailu vybraným uchazečům. Výběrová řízení pro Erasmus+ kreditovou mobilitu jsou vyhlašována průbežně, závisí to vždy na koordinátorovi daného projektu, výběrprobíhá na úrovni rektorátu.

termín výběrového řízení termín výjezdu
Erasmus+ Výukový pobyt/Školení duben následující akademický rok
Erasmus+ kreditová mobilita (mimoevropské mobility) průběžně

Seznam Erasmus+ smluv na zaměstnaneckou mobilitu

Partnerské univerzity:

Erasmus+

Erasmus+ kreditová mobilita

Každý zaměstnanec vyjíždějící na pracovní cestu je povinen dodat Hlášení výsledků pracovní cesty i na Zahraniční oddělení PEF. Podrobné informace na stránkách OMVI!

  • Mobility Agreement - zaměstnanec se domluví na termínu i aktivitách pobytu s hostitelskou institucí a sám zajistí jeho podpis (trojstranný: zaměstnanec, vedoucí pracovník a přijímací organizace)
  • Zdroje financování - nejméně 14 dní před zahájením zahraniční cesty kontaktuje koordinátorku zaměstnaneckých mobilit na OMVI (kamila.hercova@mendelu.cz), která přidělí zdroje financování
  • Cestovní příkaz - zaměstnanec si musí podat cestovní příkaz na zahraniční cestu přes aplikaci verso3. Jakmile mu zaměstnavatel cestu schválí, s vytišteným cestovním příkazem si může na pokladně EO vyzvednout požadovanou zálohu. Je důležité znát zdroje financování).Po návratu je třeba ve stejné aplikaci vyplnit cestovní výkaz (dříve tzv. cesťák)
  • Grant Agreement - domluvení schůzky na OMVI u K. Hercové k podpisu Účastnické dohody (s sebou je třeba Návrh na vyslání, trojstranně podepsaný Mobility agreement a podepsaný cestovní příkaz)
  • Plnění plánu - je nutné dodržet obsah plnění výukového plánu/plánu školení včetně počtu dnů
  • Confirmation of Teaching/Training period - na konci pobytu si jej zaměstnanec nechá od přijímající instituce potvrdit včetně po dni rozepsaných aktivit (min. 1,5h/ den, min. 8 hodin/ 2 - 5 dnů, u mobilit delších poměrně více).
  • Cestovní výkaz - o 10 dnů po návrat v aplikaci verso3 vyplnit cestovní výkaz (dříve tzv. cesťák)
  • EU survey - po skončení mobility obdrží na email odkaz k vyplnění závěrečné zprávy.

V případě nedodržení smluvních závazků stanoví další postup Účastnická smlouva.


Hlášení výsledků pracovní cesty


Dokumenty TEACHING:

Mobility Agreement - Teaching

Confirmation of Period - Teaching


Dokumenty TRAINING:

Mobility Agreement - Training

Confirmation of Period - Training


Kde hledat instituci?


Kontakt

Zahraniční oddělení PEF
Ing. Kateřina Mlejnková

+420 545 132 725
Kancelář: Q1.92
katerina.mlejnkova@mendelu.cz

Stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecká mobilita, International Week

Rektorát - Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI)
Mgr. Kamila Hercová

+420 545 135 115
Kancelář: A2.80
staff@mendelu.cz

Rektorát - Administrace Erasmus+ pobytů vyjíždějících studentů