Závěrečné práce

 

Proces psaní závěrečné práce se skládá z několika kroků:

 • studium semináře (bakalářského resp. diplomního),
 • výběr vedoucího
 • výběr tématu
 • vytvoření záměru a zadání
 • schválení záměru a zadání
 • tvorba práce a konzultace  s vedoucím
 • obevzdání
 • obhajoba.

 

Jednotlivé kroky jsou řízeny normami a předpisy,

Šablony kvalifikačních prací:

Předpisy

 • Vyhláška děkana PEF MENDELU č. 1/2019 - O diplomových a bakalářských pracích (ve formátu PDF).
 • Směrnice rektora č. 3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací (ve formátu PDF).
 • Čestné prohlášení (v češtině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení (ve slovenštině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
 • Čestné prohlášení / Statutory Declaration (v angličtině / in English, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)

 

Jak postupovat

Píšu bakalářskou práci Píšu diplomovou práci


Volba tématu práce

Přehled vypsaných témat včetně jejich obsazenosti lze nalézt zde. Student může navrhnout uvažovanému vedoucímu práce vlastní téma závěrečné práce, je-li v souladu s jeho odbornou orientací a kapacitními možnostmi. Zvolené téma práce musí mít úzký vztah ke studovanému programu, ve kterém bude student práci obhajovat. Návrh lze učinit prostřednictvím informačního systému (portál studenta-> Rozpisy témat -> Témata k závěrečným pracím -> Navrhnout téma), případně se lze dohodnout přímo s uvažovaným vedoucím práce - ideálně v kontextu již připraveného záměru práce.